fredag 5 februari 2016

Ömsom vin, ömsom vatten!

Idag var det dags för bland annat portföljbolagen Betsson och Vitrolife att bekänna färg.

Vitrolife glänste (som vanligt), medan Betsson surade. Vi minskade ju nyligen i Vitrolife. Inte för att vi betvivlade tillväxtbolaget, utan mera för att vi inte trodde det just nu skulle finnas en tillräcklig trigger för att bräcka en sur marknad. Fel fick vi och följaktligen får vi tänka om och eventuellt öka om läge uppstår. Här kan ni läsa om caset, som Molekyl ekonomi redan hunnit analysera närmare.

Betsson gjorde det omvända. Visst har man en underliggande tillväxt och utdelningen höjs. Bortser man från den tyska skatt man nu valt att betala blir det för engångsposter justerade operativa rörelseresultatet 278,1 (217,8) mkr motsvarande en ökning med 28 procent, varav 18 procent organiskt. Triggern i Betsson ligger väl för närvarande i kommande fotbolls-EM och efterföljande OS, såvida man inte innan dess hittar något förvärv. Nu präglas bolaget mest av osäkerhet och aktien straffades. Vi straffades därmed dubbelt eftersom vi enligt vår strategi redan borde ha lämnat aktien. Nu får vi fundera över helgen, men troligt är att aktien sätts på säljlistan.

Intressant var också Dedicare:s rapport. Förra rapporten sänkte Dedicare hela branschen inklusive vårt NGS. Trots andra halvårets mer utmanande marknad reagerade kursen positivt på rapporten, delvis kanske för att man hittade pengar till en extrautdelning. Guidningen av branschen inför framtiden kan samtidigt ses som positiv:

"Den svenska marknaden för vårdbemanning har varit god under 2015. Intäkterna från den svenska verksamheten ökade med drygt 34 % jämfört med 2014. Bristen på vårdpersonal har däremot bidragit till högre löner vilket påverkat marginalerna negativt. Flera av Dedicares kunder har under de senaste månaderna minskat inhyrningen av sjuksköterskor genom att minska antalet tillgängliga vårdplatser. Sverige hamnar därför långt ned på listan över antal vårdplatser per invånare i Europa. Dedicares bedömning är att denna neddragning inte kan fortsätta under 2016 och ser därför positivt på förutsättningarna för en bättre vård och ökat behov av vårdbemanningstjänster i Sverige."

Follow-thru

Avslutningsvis kan vi notera att gårdagen faktiskt bjöd på en follow-thru i OMX30. Upp 2,1% under höjd volym. Återkomer med kommentarer kring det under helgen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Mest läst