söndag 19 februari 2023

Fin trend, fin rapport - vi plockar upp...

 Trenden i Betsson har gått åt rätt håll och med en fin rapport i ryggen hoppas vi det ska fortsätta i den riktningen ytterligare en tid. Vi plockade därför in den i veckan till vår tillväxtportfölj vi ett återtest av utbrottet vid cirka 92,5 kr.


 I utdelningsportföljen har vi sedan tidigare Kindred. Deras rapport var ju inte lika kul. Kan bolaget hitta tillbaka åtminstone delvis till marginaler och tillväxt bör det även här finnas en hyfsad uppsida. I första hand är vi ju dock här för utdelningen. 3,9% i dagsläget, men vår köpkurs snittar lägre.


 

söndag 12 februari 2023

Utdelningsportföljens fundament? Våra banker Nordea, SEB & SHB

I vår genomgång av utdelarna tittar vi närmare på bankerna i portföljen, det vill säga Nordea, SEB och Handelsbanken.

Målsättningarna är för Nordea en avkastning på eget kapital över 13 procent för 2023. SEB har ett motsvarande långsiktigt mål om 15 procent. SHB är mer målsnåla i sin Q4, men har säger allmänt att de ska ha högre lönsamhet än genomsnittet för jämförbara konkurrenter på hemmamarknaderna. Det vill säga bör knappast vara sämre även om de i nuläget ligger på knappt 11 procent.

Detta mått hjälper oss dock föga i vår Hittakursvinnare analys. Bankernas resultat visar att de nu opererar i en bättre miljö. Kan det så förbli bör de senaste årens stigande vinstkurva kunna fortsätt. Vi sätter ett krav på att de kan leverera 9 procent i snitt. Bank p/e varierar mellan 7 till 14. Utdelningarna antas fortsätta på samma nivåer.

Köp-zon blir då för Nordea till 123 kr , SEB till 147 kr och SHB till 136 kr. Alla tre inbringar därmed en köpstämpel om än mycket knappt för Nordea. Förväntad avkastning placerar samtidigt SEB i topp (24%) och SHB i botten (21%). Ingen större skillnad alltså.

Vi passade också på att jämna till vår post i Handelsbanken då den rekylerade på rapporten. Vi gjorde för övrigt detsamma i fastighetsbolaget Cibus och väntar sedan på rapport för eventuella ytterligare köp där.

 

söndag 5 februari 2023

Utdelningsportföljen - Bilia + Setup i Medcap?

Vi botaniserar vidare i utdelningsportföljen. Idag tittar vi på Bilia som kommer med rapport i veckan. Företaget erbjuder enligt årsredovisningen tjänster för allt som rör bilägandet under hela bilens livscykel, från köp av ny bil till återvinning av delar från en demonterad bil. Tillväxtstrategin är enligt samma källa 5-10% per konjunkturcykel.

Sett över tio år är också försäljningstillväxten drygt 8 procent. Vi väljer att räkna på medelläget 7,5%. Vinstmarginalen är förhållandevis låg, men har enligt HK letat sig upp över 5 procent. Vi väljer att räkna på fem blankt. P/e talen har också varit stabila och finns oftast mellan 5 och 15. Utdelningarna har varit  pålitliga från Bilia med undantag för pandemin och vi utgår ifrån att det fortsätter att ligga över i snitt 50 procent av vinsten.

Hitta kursvinnare ger oss med dessa värden köp upp till 153 kr och en längre riktkurs på 231 kr. Till veckan får vi alltså se om det finns skäl att revidera detta upp eller ner. Vi ser också att aktien tog ett kliv uppåt den senaste veckan efter en längre tids utförslöpa.


Medcap fanns tidigare i tillväxtportföljen och har nu åter kommit i ett intressant läge. Vi vill ju gärna ta position i aktier när de når steg två i uppgången. Det ligger också i linje med vår strategi där de setups vi letar efter oftast ska ha föregått av en uppgång. Nu finns det förstås en rapport att ta hänsyn till inom kort även i Medcaps fall. Mest läst