lördag 3 november 2018

Fyra av fem uppdagar ...and counting?

Ursäkta vi bygger om!
Får inleda med att be om ursäkt för den än så länge något röriga layouten. Aktieräven förbereder en nysatsning mot 2019 och tänkte att den även kunde få manifesteras via ett uppdaterat utseende på bloggen. Nu är det inga omdanande saker vi talar om, utan snarare tydliggöranden i vår strategi och tillämpning. Det kan sålunda komma att vara lite rörigt på båda fronter en tid, men lagom till jul hoppas vi lugnet ska infinna sig.

Vänder trenden nu?
En fråga som det förstås inte finns ett rätt svar på förrän efteråt. Vi utgår ju dock ifrån att ingen ny bullmarknad kommer etableras förrän vi fått en follow-thru i en upptrend. En FT är för nytillkomna läsare en dag efter trendvändningen då index stiger kraftigt under hög volym.

Nu vill vi helst inte att denna FT kommer för tidigt efter vändningen. I SIX ligger det nu en redan dag tre, där vi för bäst träffsäkerhet skulle se den tidigast från dag fyra.Inte heller i Nasdaq kan detta tecken ännu skönjas. Förmodligen kan det fortsatt bli lite turbulent genom midterm valet, samtidigt finns hopp om att kommande G20 mötet ska lätt lite på tullbråket mellan USA och Kina. Om så blir fallet kan vi få en positiv avslutning även på detta börsår.

 
Mest läst