söndag 31 juli 2022

Vecka 30. Postanalyser Hexatronic, SBB, Swedencare

 Visserligen har vi en "follow-thru" dag och en marknad som är i en tillfällig (?) upptrend. Sett till svenska aktier är det dock ännu ont om användbara baser. Hexatronic skulle kunna vara ett undantag med ett utbrott från en halvårslång kopp. Koppen har dock sina brister, bland annat hög volatilitet, stort djup och kilar som pekar uppåt inom basen. Vi väljer därför att avstå tills vidare. 


SBB är en aktie där vi faktiskt räddade en hyfsad vinst tidigare i år. Läser på Avanza att den är mest köpta aktien senaste tiden. Att köpa den aktie som fallit mest brukar sällan vara en god investeringsidé och ligger förstås långt från den canslim filosofi vi åter avser prioritera. Visserligen skulle en beräkning på gamla siffror kunna motivera en betydligt högre kurs om den senaste tidens förluster kan vändas. Nu har vi dock ett nytt marknadsläge och motsvarande strategi blir nog svår att upprepa. Antar att alla nya aktieägare gör någon annan typ av analys? Även så är det svårt att greppa behovet att redan nu rusa in i aktien.


 En aktie vi däremot tycker visar goda fundament inför framtiden är Swedencare som rapporterade i veckan. Även här känns det inte motiverat att rusa in, men att sätta aktien på bevakningslistan och invänta en bra bas tror vi är en god idé. För övrigt har vi kvar position tills vidare, men kan överväga både att addera eller sälja beroende på...

Vi kan samtidigt passa på att göra en postanalys över hur vi skulle hanterat aktien med våra nuvarande strategi (rita in baser, köppunkter, säljsignaler). Vilket förstås är lite enklare i efterhand, men som ändå kan lära oss inför framtiden.tisdag 26 juli 2022

Vecka 29. Hur långt går björnrallyt? Rensat ogräs (Sinch, Careium)

Det senaste björnrallyt har nu tagit OMX över 50-dagars medelvärde. Ett medelvärde som varit svårforcerat vid tidigare rallyn. Många bra rapporter kan vara bidragande till den senaste tidens positiva trend. Bland våra egna portföljbolag tycker vi oss sett fina siffror i flera Q2or. Nedan har vi gjort en tabell där vi skiljt agnarna från vetet (Tillväxtportföljen - Sverige).

Återgår vi till OMX ser nästa större motstånd att forcera finna i området omkring 835-839.

Trenden (björn) och den allmänna makro-tanken (kommande/pågående recession) säger samtidigt att vi på sikt har mer att hämta på nedsidan. Vi har också svårt att finna lämpliga set-ups och ligger snarare närmare sälj i vissa aktier.


Med reservation för att vi studerat nedanstående rapporter lite olika ingående, samt att vi bedömt det aktuella läget och i mindre mån framtidsutsikterna. De senare beskrivs för övrigt som osäkra av de flesta VDs. Även om dåtid inte säger något om framtid, så är ju en av våra teorier att bra bolag har större förutsättningar att fortsätta prestera bra jämfört med bolag som inte levererar. 

Några bolag saknas förstås eftersom de ännu inte rapporterat. Saknas gör även Careium och Sinch som fått lämna portföljen under vår pågående ogräsrensning.

😀


😟
måndag 18 juli 2022

Vecka 28. Lysande rapporter - mörka utsikter? (TF, Proact, Lime)

Högtrycket har dragit in - åtminstone vad gäller på rapportsäsongen. Vi hade tre bolag i tillväxtportföljen som redovisade förra veckan och alla visade upp fina siffror. Nedan har vi samlat några citat från rapporterna, kompletterat med två bolag från utdelningsportföljen, där en var positiv och den andra mer negativ, även om Balco tycker sig ha en välfylld projektportfölj.

Det allmänna sentimentet har ju annars varit kommande eller pågående recession, så frågan är hur mycket upprekyl kan vi få resten av sommaren? Osäkerheten inför hösten är också påtaglig. Här i tolkning från VD för Profilgruppen och Investor:

”En minskad aktivitet på marknaden syns i andra kvartalets leveransvolymer. Vi ser att de kunder som står närmast konsumentmarknaden påverkats tydligare än övriga segment och att det finns en osäkerhet och avvaktan i hela marknaden."

"Efter många år av extremt låga räntor och gynnsamma makroekonomiska förhållanden är vi nu sannolikt på väg in i en mer utmanande period. Givet detta kommer effektiva och lönsamma affärsmodeller att vara viktigare än någonsin. Vi har under lång tid byggt och investerat i företag med ledande marknadspositioner i attraktiva segment med uthållig tillväxt, såsom hälsovård, medicinteknik och automation och som leds av mycket kompetenta personer. Företagen har generellt sett god lönsamhet, starkt kassaflöde och de är välkapitaliserade. Som engagerade ägare driver vi ständigt initiativ för att framtidssäkra våra företag och se till att de kan fortsätta att utvecklas och överträffa konkurrenterna."

TF Bank
"Samtliga segment noterade rekord-volymer när TF Banks nyutlåning ökade med 52 % till 4,0 miljarder under det andra kvartalet. Den årliga tillväxten för låneportföljen uppgick till 32 % i lokala valutor, varav 8 % det senaste kvartalet. Rörelseresultatet ökade med 28 % jämfört med andra kvartalet 2021."

"Institut som följer TF Bank. ABG Sundal Collier, Carnegie, Pareto Securities och Nordea bevakar bolaget. Vid utgången av det andra kvartalet 2022 hade samtliga institut en köprekommendation på TF Banks aktie."


ProactIT
"Andra kvartalet 2022 blev det bästa i Proacts historia, både vad gäller omsättning och resultat. Intäkterna under kvartalet upp-gick till 1 154 MSEK (878), vilket motsvarar en tillväxt på 31 procent. Organiskt var intäktsökningen 21 procent, med en organisk tillväxt om 33 procent för system och 6 procent för tjänster. Våra återkommande intäkter, det vill säga intäkter från kontrakterade moln- och supporttjänster, fortsätter att utvecklas starkt. Totalt ökade de med 23 procent inklusive bidraget från förvärvade ahd, och organiskt ökade de med 6 procent... Proact påverkas fortfarande inte i någon större utsträckning finansiellt av kriget i Ukraina. Däremot kvarstår osäkerheten vad gäller framtida ekonomisk tillväxt och inflation, samt ytterligare påverkan på leveranskedjor. Vi bevakar utvecklingen och genomför åtgärder, såsom prishöjningar mot kund och effektiviseringar, för att minska potentiell negativ påverkan på bolaget."


Lime
"Vi lämnar det andra kvartalet med en fortsatt stark tillväxt på 20 %, varav 17 % organisk och en god lönsamhet som uppgår till 26 %. Under kvartalet har vi fortsatt med ett högt rekryteringstempo och kan därför välkomna över sextio nya medarbetare i augusti - ett nytt rekord på Lime. Vårt mål har alltid varit långsiktig lönsam tillväxt. På en turbulent marknad, där många bolag börjar dra i handbromsen, ger det oss möjligheter att fortsätta gasa och bygga ett ännu starkare Lime."


Europris
"Consumers are currently cautious about making investments, and higher-value seasonal items have been negatively affected at Europris as well. However, these products constitute only a small proportion of total sales. The main range offered in the Europris stores comprises low-value consumables, and the concept is well positioned in the current market environment with its low prices and strong campaigns. Sixty per cent of sales derive from items with price points below NOK 100, and sales of these low-price items increased by 8.5 per cent in the second quarter."

Balco
"Oron över ökade materialpriser och räntor samt framförallt osäkerheten om när de kommer att toppa har gjort att flera affärer har flyttats framåt i tiden vilket har påverkat vår orderingång i kvartalet    negativt. Kunderna vill inte riskera att göra en större investering när materialpriserna är som högst och man är osäker på hur mycket räntorna kommer att höjas."

måndag 11 juli 2022

Vecka 27. SOBI mot strömmen, skvalpvaluta och negativa utsikter i Q2 rapporterna

Sobi går mot strömmen i en annars fortsatt stark björnmarknad och jobbar på att bryta upp från en kopp. Vi äger Sobi och kan överväga att öka om vi ser än tydligare styrka. 

Q2 rapporterna fylls på och många flaggar för negativa utsikter. Frågan blir då främst hur mycket har marknaden redan intecknat. Intressanta kommentarer finner vi särskilt hos investmentbolagen som ju ofta greppar över många företag och flera branscher. Här följer några citat. 

"Under det första halvåret 2022 har världsläget skiftat markant och de makroekonomiska förutsättningar som vi levt med under många år förändrats. Efter en lång period med låga räntor, betydande stimulanser och god ekonomisk tillväxt steg såväl inflation som räntor kraftigt under inledningen av året. Centralbankernas åtgärder för att bekämpa inflationen genom räntehöjningar och minskade stimulanser, väntas på sikt dämpa efterfrågan och därmed hämma den ekonomiska tillväxten. I samband med Rysslands invasion av Ukraina tilltog flera av de utmaningar som företagen haft att hantera under senare år. Kraftigt ökade energi- och råvarupriser, tillsammans med brist på vissa insats-varor och arbetskraft, har lett till begränsningar i utbudet samt satt fokus på bolagens förmåga att genomföra prishöjningar. Detta i kombination med den geopolitiska utvecklingen har medfört att många bolag nu ser över sina försörjningskedjor. Sammantaget lever vi nu i en tid av ökad osäkerhet inom flera områden." (Industrivärden)

”Med  vår  långsiktiga  syn  på  bolagsbyggande  och  starka  finansiella  position  är  vi  fullt  fokuserade  på  att  stötta  våra  mest  lovande  bolag  genom  denna  nedgång   och   vi   utvärderar   även   kontinuerligt   de   investeringsmöjligheter  som  uppstår.  Med  det  sagt  är det sannolikt att det kraftigt försämrade marknads­klimatet kommer ha en negativ påverkan på de mindre motståndskraftiga bolagen i vår portfölj.” (Kinnevik)

"Vi anser att ränteökningar tillsammans med höga mat- och energipriser kommer att begränsa efterfrågan från konsumenterna. Samtidigt ser vi att företagen kommer att ha för höga lager i samband med att efterfrågan viker. Det kommer leda till att industriproduktionen sjunker mer än vad marknaden förväntar sig. För att vi ska bli mer positiva till börsen vill vi se nedjusterade vinstförväntningar samt att marknadsräntorna stabiliseras." (Camelot)

Till sist konstaterar vi Eurons kräftgång i förhållande till Dollarn. Sen finns det förstås valutor som utvecklats än sämre, men att vi har en pissig valuta är inget som nämns när prishöjningar diskuteras. Den som planerat att studera i staterna i höst får kanske också tänka om, speciellt om man inte har terminsavgiften finansierad via stipendium. 


onsdag 6 juli 2022

Vecka 26. A & B i toppen på fondernas innehav. AstraZeneca ger nytt utbrott.

En av våra bevakningslistor följer fondernas populäraste aktier. Aktier med starkt stöd av institutioner och fonder är nämligen särskilt intressanta i en canslim-strategi. Tyvärr är det svårt att få tag i bra info om fondernas handel i Sverige jämfört med exempelvis USA. Har någon ett tips så droppa gärna det i kommentarsfältet. Näst bäst blir därför nämnda bevakningslista som manuellt får uppdateras typ kvartalsvis. De fonder vi tittar på i detta fall är de högt rankade medel- och småbolagsfonderna.

Populärast ser fortsatt ut att vara företag med begynnelsebokstaven A eller B. Det innebär exempelvis AAK, Addlife, Addnode, Addtech, Beijer och Bufab. Andra frekvent återkommande namn är Embracer, Hexatronic, Lagercrantz och Trelleborg, samt Vitec.

Vi kan också notera att många fastighetsbolag fallit ifrån listan sedan vår senaste uppdatering. De kan förstås både bero på att fonderna sålt och minskat innehavet eller att innehavet minskat i värde så att det inte längre återfinns bland de största innehaven. Ett undantag som fortfarande finns hos mer än en fond är Wihlborgs.

Att ett bolag finns på den här bevakningslistan gör det inte automatiskt till en av våra köpkandidater, men om andra canslim kriterier faller på plats kan det vara en styrka.

I övrigt fortsätter vi bida vår tid och förbereda oss för nästa bullmarknad. Just nu är det dock svårt att få utväxling på vårt upplägg. En av få aktier som gått mot trenden är Astrazeneca.

Efter en tids konsolidering bröt aktien i förra veckan upp från en dubbelbotten med ett gap. Volymerna ser ut att ligga på rätt ställen, men aktien har idag hunnit lite väl långt upp över köppunkten. Vi är inte heller riktigt säkra på hur vi ska bedöma AZNs vinstutveckling? Vi bör också vara medvetna om att detta är en senare bas i uppgången. Men vill man gå mot björnen är hälsosektorn ett av få ställen att leta på just nu.Mest läst