fredag 27 februari 2015

Köpet i Probi - en titt på tillväxtfaktorerna


Ni som såg att vi köpte NGS, kunde också notera att vi senare samma dag tog in Probi till portföljen för 81,50 kr. Det börjar nu bli trångt i portföljen och hur vi ska hantera det får vi återkomma till. Här följer graf och lite bakgrundsfakta.

Rött markerar indikatorer som inte riktigt lever upp till våra krav. Här får man göra en övergripande bedömning, det är sällan en aktie kan få fullträff för alla värden.

CA: EPS tillväxt över 25% senaste kvartal. Ja, 103%
Stegrad vinstökningstakt - Ja - 15%, 92%, 103%
Minst tre vinstår - Ja
Försäljningsökning > 25% senaste kvartal. Ja ,55%
ROE > 17% - Nej 11,5%

N:
Probi är en aktör inom probiotisk forskning och utveckling av probiotika, företagets kunder är livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag. Företagets bakterier används i både Functional Food och kosttillskott. Probis fyra forskningsomården för probiotikans hälsoeffekter är: mag och tarmbesvär, immunförsvar, Metabola syndromet samt stress och återhämtning.
Några viktiga samarbetspartners är: Danone, Kraft Foods, Skånemejerier och Bringwell.

SLI:
A/D i upptrend - Ja
RS i upptrend - åter på väg upp i veckografen, men inte ny högsta ännu.
Tekniskt gynnsamt:  Utbrott från tre veckors tight bas med buy point på 81 kr.
Volymen ökade vid buy point med minst 40%: Ja, relativt dagen före. Kunde dock varit betydligt bättre jämfört med medelvolymen.
Bransch: Hälsa, Konsumtion
Ökat fondägande - ? Vet inte

M:
Marknaden är i en upptrend. Ja

onsdag 25 februari 2015

Vi köper NGS-group!


Tillväxtföretaget NGS köps in till portföljen för 151,50 kr. Aktien har bildat en cirka 47 veckor lång cup-formation, men har nu brutiti upp och träffat en köppunkt omkring 150 kr. Det hela har understötts av kraftigt ökad volym. Företaget har också uppvisat fina tillväxtsiffror (återkommer med analys kring detta). Under 2014 har aktien troligen delvis plågats av "vinst-i-välfärd" debatten, men verkar nu vara redo för nya höjder (jämför branschkollegan Dedicare).

"NGS Group är ett renodlat bemannings- och konsultbolag uppdelat i verksamhetsområdena Skola och förskola och Vård och omsorg med en majoritet av kunderna inom offentlig sektor. Målet att årligen växa med minst 15 % organiskt och även ta vara på förvärvstillfällen med stor förädlings- och synergipotential med den befintliga verksamheten."

EXTRA: Under eftermiddagen gick vi också in i Probi på 81 kr. Återkommer imorgon med rapport om det köpet.

söndag 22 februari 2015

Don’t try to buy at the bottom and sell at the top

"Don’t try to buy at the bottom and sell at the top. This can’t be done — except by liars."
Har man inget själv att säga finns det ju alltid andra tänkvärda personer att citera. Ovan sagt av Bernard Baruch (August 19, 1870 – June 20, 1965) känd på Wall Street som "The Lone Wolf". Inte att förväxla med "The Wolf of Wall Street" från senare datum (och film).

torsdag 19 februari 2015

Köpa fastigheter?

Fastighetsaktier har tillhört en bra bransch under en längre tid, givetvis påhejade av det låga ränteläget. För den som söker tillväxtaktier kan det dock vara svårt att orientera sig bland fastighetsbolagen. Klövern gjorde förra året ett gästspel i portföljen, men i övrigt har vi legat lågt i fastighetsbranschen. Med minusränta var det åter lockande att försöka hitta något bolag som skulle kunna bidra till portföljen. Men det är som sagt svårt att analysera fastighetsbolag utifrån vår analysmodell, vilket gör att teknisk analys återstår. Men den har inte heller pekat ut självklara lägen.

Istället har jag löst dilemmat genom att helt enkelt plocka upp Länsförsäkringars fastighetsfond. Eftersom det inte är en aktie får den dock inte ingå i portföljen. Har inte heller sedvanlig riktkurs (cirka 25%), men allt annat lika kanske 15% kan vara ett mål.

Detta görs trots bubbelvarning från Malmqvist.

Tillägg: Aktieingenjören har en ny utförlig analys av fastighetsbolag

fredag 13 februari 2015

Nytt innehav: Högt spel i Net Entertainment

Ett bolag som troligen kvalar in på topp-tio vad gäller tillväxtbolag på OMX är Net Entertainment. Leverantör av spelplattformar (eller vad nu den rätta termen är) till online spelbolagen. Tillväxthistoriken är stark och precis vad vi letar efter enligt vår strategi. Tyvärr har det varit svårt att på senare tid hitta en bra teknisk formation för entré i aktien.

Inför gårdagens rapport hade det dock skapats en box formation. Kanske inte den mest beprövade, men ändå bra tillfälle. På rapporten, som får betecknas som stabil och där positiva återköp lanserades, bröt också inledningsvis NetEnt uppåt ur formationen och träffade köppunkten på 278 kr. Aktien vände sedan ner och vi gjorde entré på rekylen till 264 kr. Idag har dock aktien fortsatt ner och var ett tag så lågt som 245,50 kr, men har sedan vänt upp och betalas just nu omkring 256 kr.

Fundamentalt är det svårt att se någon orsak till nedgången, utan det kan handla om hemtagningar från några som rapportspekulerat och hoppats på andra siffror eller någon fond som strukturerar om.

C som i tillväxt

I några kommande inlägg tänkte jag kort redogöra för grunderna i den strategi vi tillämpar, döpt till CANSLIM av upphovsmannen William J. O’Neil, och där varje bokstav representerar en av de sju grundstenarna i systemet.

C i CANSLIM står för det aktuella resultatet. Mer specifikt EPS; resultat per aktie. Att alltid jämföra resultat per aktie är viktigt eftersom antalet aktier kan variera mellan olika kvartal på grund av emissioner, återköp eller dylikt.

Enligt vår strategi bör vi sedan leta efter aktier med en resultattillväxt på minst 25% i deras senaste rapporterade kvartal, jämfört med samma kvartal föregående år. Ju större tillväxt desto bättre förstås. William J. O’Neil erfarenhet är att den här typen av tillväxtaktier alltid utklassar börsen på sikt.

Idealt vill vi också se resultatet accelerera under de senaste tre kvartalen. Till exempel kan ett kvartals resultat vara upp 25%, nästa kvartal upp 35%, och därefter upp 75%. Likaså kan det vara ett varningstecken om tillväxttakten avtar under flera kvartal i rad.

måndag 9 februari 2015

Vitrolife - stark rapport!


  • Höjer intäkterna till SEK 28 (15) million, motsvarande en EPS om SEK 1.39 (jämfört 0.77)
  • Utdelningen höjs också med 50% till 1.50 kr (1.00).

Läs mer på Vitrolife

Rapporten gör att vi ser en fortsatt uppsida i aktien efter en tids dvala och vi behåller aktien i portföljen. Vi siktar i första hand på 200 kr-nivån.

tisdag 3 februari 2015

IG ser långsiktigt köpläge i Swedbank

Swedbanks rapport idag kom in lite i underkant förväntningarna. Men ändå stabilt och med höjd utdelning. Swedbank finns i portföljen.

IG:s morgonrapport finner samtidigt att:

"Swedbank levde inte riktigt upp till förväntningarna och aktien är kortsiktigt överköpt inför tisdagens rapportreaktion. Vi nämnde Swedbank den 15 januari när aktien återtestade en tidigare utbrottsnivå (181-182 kr), och skrev att nedgången skapade ett attraktivt förhållande mellan risk och avkastning. Sedan dess har aktien stigit 10 procent på 2 veckor och många kortsiktiga spekulanter har förmodligen plockat hem lite vinster. För den långsiktiga ser vi fortsatt uppsida för de svenska bankerna med vårens utdelningar som första anhalt. En nedgång i Swedbank på rapporten inom ramen för den positiva trenden kommer förmodligen locka till sig fyndköpare."

Mest läst