fredag 13 februari 2015

C som i tillväxt

I några kommande inlägg tänkte jag kort redogöra för grunderna i den strategi vi tillämpar, döpt till CANSLIM av upphovsmannen William J. O’Neil, och där varje bokstav representerar en av de sju grundstenarna i systemet.

C i CANSLIM står för det aktuella resultatet. Mer specifikt EPS; resultat per aktie. Att alltid jämföra resultat per aktie är viktigt eftersom antalet aktier kan variera mellan olika kvartal på grund av emissioner, återköp eller dylikt.

Enligt vår strategi bör vi sedan leta efter aktier med en resultattillväxt på minst 25% i deras senaste rapporterade kvartal, jämfört med samma kvartal föregående år. Ju större tillväxt desto bättre förstås. William J. O’Neil erfarenhet är att den här typen av tillväxtaktier alltid utklassar börsen på sikt.

Idealt vill vi också se resultatet accelerera under de senaste tre kvartalen. Till exempel kan ett kvartals resultat vara upp 25%, nästa kvartal upp 35%, och därefter upp 75%. Likaså kan det vara ett varningstecken om tillväxttakten avtar under flera kvartal i rad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar