torsdag 28 augusti 2014

Bahnhof får Institutionellt stöd

En komponent i CAN SLIM modellen är att din tänkta aktie har institutionellt stöd. I:et i modellen. Modellen är utvecklad med utgångspunkt i USA börserna, där antalet aktier att välja mellan förstås är betydligt större än på den svenska. Sverigefonder köper ju på sin höjd aktier i small cap. Modellen skulle därför i princip utesluta övriga listor. Många gånger faller dessa aktier bort ändå, ofta pga dålig omsättning, vilket bland annat begränsar den tekniska analysen. Samtidigt börjar många av de nya spännande företagen sin resa där. Kan vi därför finna intressanta företag som faktiskt gör vinst på dessa listor och de dessutom har hygglig omsättning, är vi öppna att ta in de i vår portfölj. Bahnhof är ett sådant exempel. Att de sedan få stöd institutionellt stöd blir sedan en stor bonus.

Nu har dels Öresund och idag en ännu okänd fond tagit position i aktien (Placera).

Telia har för övrigt åter börjat datalagra, något du slipper med Bahnhof.

söndag 24 augusti 2014

Intrum Justitia blir en fodran i portföljen

Vi har adderat Intrum Justitia till portföljen till kursen 218 kr. Aktien har en längre tid funnits på vår bevakningslista tack vare sina starka fundamental siffror. Få bolag på large cap kommer ut i samma grupp filtrerat på vinsttillväxt och ROE. I senaste kvartalsrapporten ökade vinsten till exempel 26%. Många av de svenska kvalitetsfonder vi följer har också IJ i sin portfölj.

Den senaste marknadskorrektionen har nu skapat en 10 veckors cup-with-handle (alternativt en bas på en bas) ur vilken aktien brutit upp under hög volym.
 
 
För den som vill agera finns dock några mindre bra omständigheter. Vi är långt i från början av en "bull" marknad, fredagen avslutade svagt och aktien föll tillbaka, samt i dagsgrafen kan volymen eventuellt tolkas som distribution, dvs att någon större spelare minskar i sin portfölj. Extra viktigt att bevaka säljnivåerna som ligger omkring 200 kr. Vid en fortsatt starkt börs tror vi dock IJ, som visat relativ styrka, att aktien har lite mer att ge.

fredag 22 augusti 2014

En politisk analys

Det börjar bli allt tydligare att Jonas Sjöstedt gör sig omöjlig i en eventuell röd-grön regering. Hans och partiets enkelspårighet  med en tydlig otydlighet till vinster i välfärden målar in partiet i ett hörn och Löfven i ett annat. Att vårdcentraler inte ska få utveckla sin verksamhet och göra vinst är ju visserligen rätt tydligt, men NGS och Dedicare kommer de tillåtas göra vinst på sin bemanningspersonal inom sjukvården? Varför då i sådant fall - när vinst är så hemskt?

Nu bör de företagen dock kunna sitta stilla i båten, såvida Löfven inte avser köpa Vänsterpartiets förslag om vinstförbud förstås? I så fall vore det också intressant att få veta vilka andra av V och MPs förslag de avser införliva. Och det ska väljarna visst också få - Efter valet!

Bra rapport från Tethys Oil

Tethys Oil (ett av innevarande portföljbolag) redovisar ännu ett bra kvartal, med produktionsrekord, nya reserver från Lower Buah och inte minst en vinstökning. Marknaden talar även om en möjlighet till utdelning eller återköp (dock nämns ännu inte detta av bolagsledningen).

Läs mer på exempelvis Introduce

måndag 18 augusti 2014

Nytt W i H&M


Ny W formation och möjlig köppunkt (cirka 290-292 kr ) i H&M efter förra veckan positiva försäljningssiffror och uppgång. Portföljen äger redan aktien, men för den som vill in kan det vara ett nytt läge. Observera dock att exitnivån vid en nedgång blir högre vid köp på denna nivå (se pil för 8% nedgång).

Billiga kläder är ju bra för barnfamiljers ekonomi

Några andra ledaande tillväxtaktier visade också volym och stigande kurser förra, exempelvis Securitas, Intrum, Hexpol och JM. Ingen lyckades dock mäkta med att ta sig upp över 10 veckors MA, vilket annars (i kombination med övrig styrka) skulle kunna ses som en köpsignal.

Grunderna i CAN SLIM


Som det beskrivs till höger bygger min strategi på att investera i främst tillväxtaktier med utgångspunkt i CANSLIM (R) modellen. Där CAN avser mer fundamental analys och SLIM avser mer teknisk. Även om jag funnit det nödvändigt att anpassa strategin något med hänsyn till att Stockholmsbörsen inte är densamma som i New York är grunderna detsamma. En snabb sammanfattning kan låta som följer:

"CAN SLIM® is a system of stock analysis introduced by William O’Neil, founder of Investor’s Business Daily® newspaper, and author of the best-selling book: “How to Make Money in Stocks.” 


The CAN SLIM® Investment Program is a long-term growth strategy focused on capital appreciation. The portfolio adheres to a flexible investment mandate that allows for tactical allocation shifts that range between 100% invested in stocks all the way to 100% invested in cash. Historically, this tactical approach has reduced portfolio volatility and helped to protect investment capital from widespread losses in extreme bear markets. 

O’Neil carefully analyzed the top-performing stocks dating back to 1953 and identified 7 characteristics they all shared:

C = Current Earnings per share up 20% or more.
A = Annual Earnings increasing 25% or more each year for 3 years. 
N = New products, services, and/or management team.
S = Supply and Demand of Shares: Price moves should be supported with increasing volume. 
L = Leadership: Winning stocks come from leading industries.
I = Institutional Sponsorship: Large institutions and mutual funds own it and are increasing their stake. 
M = Market Direction: 3 of 4 stocks follow the market direction, so invest during bull market trends."

Vad som inte nämns i beskrivningen är bland annat money management delen - dvs att till exempel alltid begränsa förlusten till 7-8% från köppunkten.

lördag 16 augusti 2014

Glöm inte att sälja!

Helst vill vi ju finna de där tillväxtaktierna som bara fortsätter uppåt. Men samtidigt vill vi ha en portfölj utan barlast. Det åstadkommer vi dels genom att sälja aktier som inte utvecklades enligt våra förväntningar, det vill säga max 8% under köppunkten, dels genom att ta vinster på cirka 20-25%. Det gäller naturligtvis också om fundamenta eller grafen ger oss anledning att sälja. Framförallt får vi inte låta en fin vinst förvandlas till en trist förlust.

En typisk säljsignal är en "climax-top", vilket bland annat innebär att aktien, efter en längre uppgångsperiod, rusar uppåt kraftig under ett fåtal veckor.

Ett veckograf från ITAB Shop Concept visar ett tydligt exempel. Notera också hur volymen avtar under veckorna när aktien stiger kraftigt.

måndag 11 augusti 2014

Portföljen avyttrar JM

JM senaste rapport togs inte väl emot av marknaden och aktien föll betydligt. Detta trots att vinsten steg med 30% jämfört med motsvarande kvartal förra året (vilket samtidigt var något lägre än förra kvartalets ökning på 42%). Aktiekursen har sedan backat ytterligare, naturligtvis delvis påverkad av en i övrigt sur marknad, men samtidigt rekad av både Nordea och Börsveckan. Att aktien nu vistats under 10V MA under ett flertal veckor är också en säljsignal. Vi väljer därför att sälja JM på dagens positiva börs för 219,50 kr, vilket gör att vi säkrar en vinst på 28% (över 30% med utdelning).

Småspararna trycker på köpknappen i mediokra bolag


"Överlag råder det positiv stämning bland småspararna. Köpen är sammantaget större än försäljningarna, vilket innebär att privatspararna ökar sin aktieexponering konstaterar Günther Mårder" i Dagens Industri. Samtidigt säljer man sina kursvinnare. Förmodligen agerar man efter devisen (som man lärt sig någonstans); att det handlar om att köpa billigt och sälja dyrt. Men som på många reor är det knappast de bästa produkterna som går för halva priset.

”Spararna älskar att investera efter kraftiga ras eftersom de då upplever att det är rea. Rapportbesvikelse tycks vara samma sak som köpsignal om man ska tro privatspararna.”

 Vill därför påminna om att vår filosofi bygger på att köpa företag i tillväxt (försäljning och vinst) när aktiekursen uppvisar en gynnsam utveckling (cup with handle, W-formation, med mera) och i takt med marknaden. Vi vill alltså köpa på bra rapporter och är beredda att betala bra om vi för rätt köpsignaler.

För övrigt noterar vi att portföljens H&M finns med på Börsveckans rek


Mest läst