torsdag 28 augusti 2014

Bahnhof får Institutionellt stöd

En komponent i CAN SLIM modellen är att din tänkta aktie har institutionellt stöd. I:et i modellen. Modellen är utvecklad med utgångspunkt i USA börserna, där antalet aktier att välja mellan förstås är betydligt större än på den svenska. Sverigefonder köper ju på sin höjd aktier i small cap. Modellen skulle därför i princip utesluta övriga listor. Många gånger faller dessa aktier bort ändå, ofta pga dålig omsättning, vilket bland annat begränsar den tekniska analysen. Samtidigt börjar många av de nya spännande företagen sin resa där. Kan vi därför finna intressanta företag som faktiskt gör vinst på dessa listor och de dessutom har hygglig omsättning, är vi öppna att ta in de i vår portfölj. Bahnhof är ett sådant exempel. Att de sedan få stöd institutionellt stöd blir sedan en stor bonus.

Nu har dels Öresund och idag en ännu okänd fond tagit position i aktien (Placera).

Telia har för övrigt åter börjat datalagra, något du slipper med Bahnhof.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar