onsdag 28 oktober 2015

En närbild av köpet av IAR systems & lite Fingerprint

Brukar ju presentera checklistan för portföljens köp. Här kommer den bakom köpet av IAR. Om någon saknar motsvarande för EVO beror det på att jag, viket noterades vid köpet, saknar en längre historik. Den går säkert att gräva fram, men inget jag prioriterat.

CA: EPS tillväxt över 25% senaste kvartal. Ja, 57% och 79%
Stegrad vinstökningstakt - Ja
Minst tre vinstår - Ja
Försäljningsökning > 25% senaste kvartal. Inte riktigt - 23%
ROE > 17% - Nej

N:
I.A.R Systems är leverantör av mjukvara för programmering av processorer i inbyggda system. Mjukvaran används för att programmera chip som styr produkter inom till exempel industriautomation, medicinteknik, konsumentelektronik och fordonsindustrin.

SLI:
A/D i upptrend - Ja
RS (200)  i upptrend - Ja
Tekniskt gynnsamt:  Utbrott från 34 veckors platt-bas med köppunkt över 118 kr.
Volymen ökade vid köppunkten med minst 40%: Ja, över 100% relativt dagen före.
Bransch: Övrigt
Ökat fondägande - ? Vet inte, men flera fonder äger stort.

M:
Marknaden är i en upptrend. Ja

8%-regeln för sälj ger en exit omkring 108.50 kr.Climax Top brukar vara ett bra säljläge. Här är ett färskt exempel:"... if you buy a stock and it doubles or triples in value in a very short period of time (1 to 2 weeks) take your profits and congratulate yourself for a job well done. If you become greedy then you could lose most of your gains as the above examples indicate. Furthermore if your buying a stock in this type of move be very careful and watch out for the Climax Top if the stock is trading on its biggest volume day."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Mest läst