söndag 12 februari 2023

Utdelningsportföljens fundament? Våra banker Nordea, SEB & SHB

I vår genomgång av utdelarna tittar vi närmare på bankerna i portföljen, det vill säga Nordea, SEB och Handelsbanken.

Målsättningarna är för Nordea en avkastning på eget kapital över 13 procent för 2023. SEB har ett motsvarande långsiktigt mål om 15 procent. SHB är mer målsnåla i sin Q4, men har säger allmänt att de ska ha högre lönsamhet än genomsnittet för jämförbara konkurrenter på hemmamarknaderna. Det vill säga bör knappast vara sämre även om de i nuläget ligger på knappt 11 procent.

Detta mått hjälper oss dock föga i vår Hittakursvinnare analys. Bankernas resultat visar att de nu opererar i en bättre miljö. Kan det så förbli bör de senaste årens stigande vinstkurva kunna fortsätt. Vi sätter ett krav på att de kan leverera 9 procent i snitt. Bank p/e varierar mellan 7 till 14. Utdelningarna antas fortsätta på samma nivåer.

Köp-zon blir då för Nordea till 123 kr , SEB till 147 kr och SHB till 136 kr. Alla tre inbringar därmed en köpstämpel om än mycket knappt för Nordea. Förväntad avkastning placerar samtidigt SEB i topp (24%) och SHB i botten (21%). Ingen större skillnad alltså.

Vi passade också på att jämna till vår post i Handelsbanken då den rekylerade på rapporten. Vi gjorde för övrigt detsamma i fastighetsbolaget Cibus och väntar sedan på rapport för eventuella ytterligare köp där.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Mest läst