lördag 22 april 2017

Proact, MTG & Robotgräsklippare

Vi fortsätter vår rapportgranskning ...

Husqvarna
Positivt 

- Resultat per aktie efter utspädning ökade med 30% till 1,72 kronor (1,32).

VD:s ord;
"Koncernens införsäljning till handeln under försäsongen utgjorde en bra start på året med en valutajusterad ökning av nettoomsättningen med 7%. Koncernens rörelseresultat var 22% högre än föregående år och uppgick till 1 425 Mkr (1 166) och motsvarande marginal uppgick till 11,2% (10,3). Genomförandet av strategierna för lönsam tillväxt i divisionerna Husqvarna, Gardena och Construction fortskrider väl.
Negativt
... Divisionen Consumer Brands upplevde en lägre införsäljning under första kvartalet påverkat av att ett par av de större återförsäljarna förändrat sitt inköpsmönster till en allt stramare just-in-time. Detta ser vi som en periodisering mellan kvartalen."
Betyg. En positiv trend väl värd att följa.

MTG

Positivt
- Rekordhög försäljning om 4.228 (3.826) Mkr med en organisk tillväxt om 8%.
- Rörelseresultat ökade 15% till 183 (159) Mkr.
- Periodens resultat uppgick till 118 (50) Mkr med ett resultat per aktie om 1,44 (0,55) kr.

Negativt
- Marknadens förväntningar var än högre ställda.
- Osäkerhet om kostnaderna för e-sportsatsningen.

Betyg. En aktie med mixade signaler. Kommer kostnader eller intäkter dominera framöver? Avvakta blir då lätt svaret?

Proact

Positivt
Intäkterna ökade med 21 % till 877 (723) MSEK.
Den organiska tillväxten uppgick till 7 %. 
EBITDA ökade med 37 % och uppgick till 53,6 (39,0) MSEK. 
Resultat före skatt ökade med 60 % till 34,0 (21,2) MSEK. Justerat för jämförelsestörande poster första kvartalet 2016 (5,8 MSEK) var ökningen 25 %. · 
Resultat efter skatt ökade med 69 % till 25,0 (14,8) MSEK. 
Resultat per aktie uppgick till 2,65 (1,55) SEK. 
Räntabiliteten på eget kapital de senaste 12 månaderna uppgick till 31,7 (26,2) %

Negativt
Aktien har kanske ingen höjdaromsättning.

Betyg. Starka siffror från molnleverantören. Fortsätter utvecklingen går det definitivt att fundamentalt räkna hem en högre värdering.

Inte nog med det. Vi tog en position i aktien till priset 189 kr, utifrån utbrottet från den sidledes formation som också skulle kunna vara en "Square box".
Dagens rapporter var:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar