onsdag 26 april 2017

Indutrade, Invisio, Kindred, Magnolia och Thule

Ännu en dag med många spännande rapporter. Här följer den drös vi inte hunnit titta närmare på. Tur det är långledigt i helgen: Absolicon Solar C, Ahlstrom-Munksjö, Alfa Laval, Alimak Group, Assa Abloy, Atlas Copco, Diös, Elanders, Electra, Elos Medtech, Enea, Hansa Medical, Kambi Group, Klövern, Lundin Mining, MedicPen, Midsona,Midway Holding, Millicom, NAXS, New Wave, Nolato, Nordax Group, Oniva Online Group, SHB, Saab, Semcon, Sintercast, Spago Nanomedical, Telia Company, I.A.R Systems Group, Wallenstam.

Och de vi åtminstone tittat på översiktligt ...
                
Indutrade
 
Positivt
- Orderingången ökade med 20 procent till 3 672 (3 066) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 8 procent.   
- Periodens resultat ökade med 38 procent till 261 (189) mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 2,18 (1,58) kr.
 
Negativt
- Marindivisionen.
"Den förbättrade efterfrågesituationen under det fjärde kvartalet 2016 har ytterligare förstärkts under inledningen av 2017. Fortsatt hög förvärvstakt i kombination med en stark organisk tillväxt har lett till att orderingången ökat med 20 procent och faktureringen med 19 procent i kvartalet. Generellt har utvecklingen varit positiv för flertalet marknader och segment."


Betyg. Indutrade fortsätter sin tillväxtresa?
        
Invisio Comm.
 
Positivt eller Negativt?
- Intäkter: 87,9 MSEK (79,5)
- Rörelseresultat: 22,7 MSEK (23,5)
- Rörelsemarginal: 25,8 % (29,6)
- Periodens resultat: 22,7 MSEK (23,4)
- Periodens resultat per aktie: 0,52 SEK (0,55)
 
”Under det första kvartalet 2017 visar INVISIO fortsatt god tillväxt och lönsamhet. Våra långsiktiga satsningar på marknadsbearbetning och expansion har bland annat resulterat i ett nytt avtal med försvarsdepartementet i Storbritannien samt ett antal medarbetare till vårt nyligen etablerade dotterbolag i USA. Utvecklingen av nya produkter i syfte att bredda vårt erbjudande går som planerat”. Nytt ramavtal med det brittiska försvarsdepartementet initialt värt cirka 90 MSEK. 
 
Betyg. Stabilt är väl en bra sammanfattning? Det här är ju ett bolag med lite längre försäljningscykler och den underliggande tillväxten finns där. Förhoppningsvis kan aktien nu etablera sig på en nivå ovan de 70 kronorna? Når dock inte ända fram så betyget får därför bli ljusgrönt.
                
Kindred Group
 
Positivt
- Nytt ”all-time high” i spelöverskott som uppgick till 153,2 (122,4) miljoner GBP för första kvartalet 2017 en ökning med 25 procent. ·
- Antalet aktiva kunder under kvartalets uppgick till 1 232 915 (1 007 365).
 
Negativt
- Resultatet efter skatt för första kvartalet 2017 uppgick till 16,3 (20,0) miljoner GBP. ·
- Resultat per aktie för första kvartalet 2017 uppgick till 0,072 (0,087) GBP. 
 
Betyg. Kindred har ju varit marknadens val en tid nu. Tillväxt i kunder, men marknadsföring tynger och resultatet Q-Q backar. Fördel Betsson? Det kanske visar sig imorgon.
 
 
Magnolia Bostad
 
Återkommer med siffrorna ...
 
Betyg. Fastighetsbolag, byggare eller utvecklare är ju likt Invisio ingen speceriebutik, utan jobbar med längre cykler. Nu har vi dock två kvartal i rad där man fyller på med byggrätter, medans sista raden är tunn. Här behöver vi titta på det finstilta för att få en tydligare bild om framtiden.
             
               
Thule Group
 
Återkommer med siffrorna ...
 
Betyg.  I linje med vår förhoppning och över marknadens förväntan. Här borde finnas mer på uppsidan?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar