onsdag 25 november 2015

Den stora portföljanalysen Q3!

Hade halvt om halvt utlovat en genomgång av portföljbolagen efter att alla redovisat sina rapporter. Det var mer jobb än väntat att sammanställa dessa kommentarer. Under slutredigeringen skjuter turkarna till råga på allt ned ett ryskt stridsflygplan. Som om världsläget inte var skakigt nog ändå, men det får vi återkomma till i eventuell makroanalys.  Så okej nu kör vi ...

Cellavision är köpt efter rapport, så inte mycket att tillföra ännu.

Ökad försäljning för Doro, men minskad vinst. Lågsäsong hos kommunerna under perioden, därför mer att vänta inom Caretech under Q4. VD tror dock på ett bra helår med högre resultat. Bröt upp från cup-with-handle i samband med rapport, vilket öppnar för högre nivåer.
För Evolution Gaming saknar jag ännu siffror i analysverktyget på grund av att bolaget är relativt nytt på börsen. Press säger dock att resultat efter skatt var på 5,8 miljoner euro för det tredje kvartalet 2015 (3,3). Resultatet per aktie uppgick till 0:16 euro (0:09). Försäljningen ska ha ökat 57%. Justerad ebitda ökade med 60 procent till 7,8 miljoner euro (4,9), motsvarande en marginal om 40 procent (39). Evolutions lönsamhetsmål på medel- till lång sikt är tydligen att upprätthålla en uthållig ebitda-marginal om minst 35 procent. Volymen har ökat de senaste börsdagarna och aktien har åter rört sig uppåt. Över 280 kr vore en fin julklapp.HiQ fortsätter öka vinsten i en bransch med blandade utfall. Tycker dock flera IT bolag talar om bättre tider. En aktie med hög direktavkastning.

IAR Systems Köpt efter rapport Q3. Behåller vi i åtta veckor efter att den öppnat starkt i portföljen. Se tidigare inlägg.Stockpicker sammanfattar läget i NGS på ett bra sätt: "Inget av de två noterade vårdbemanningsbolagen har lyckats leva upp till marknadens förväntningar i Q3. Men om Dedicare kom med en riktigt svag rapport så var förklaringen i NGS:s fall snarare riktigt starka jämförelsesiffror. Att man inte skulle nå dessa var vi relativt sett på det klara med. Det skall nämligen ganska mycket till för att bolaget skall kunna uppnå en lönsamhet som man gjorde i fjolårets Q3 (rörelsemarginalen uppgick då till 8,9%). Däremot hoppades vi förstås på att tillväxttakten skulle bli högre än vad som nu redovisades (4%)".

Vi är nu tillbaka (och har även varit under) vår entrénnivå, vilket normalt inte är acceptabelt. En viktig regel är att aldrig låta en vinst övergå i en förlust. NGS har dock hittills fått utgöra ett undantag och i väntan på byte av aktielista hänger vi kvar tillsvidare.

Nordax, likt kollegor som Collector och Hoist, har varit inne i en bra period. För Nordax del noteras man numera över IPO-kursen på 45 kr. Nordax var nog också ett av bolagen i finanssvängen som såg mest positivt på den närmaste framtiden. Återstår att se om det speglas i kommande rapporter.

Probi  är portföljens största frågetecken just nu. Fortsatt god ökning av försäljning och vinst (om än lägre ökningstakt än tidigare kvartal). Rapporten varnar dock för att; "Under fjärde kvartalet ser vi en förväntad och tillfällig minskning av dessa leveranser. Vår bedömning är att nettoomsättningen för helåret 2015 jämfört med 2014 kommer att öka med omkring 60 %. För 2016 förväntar vi oss fortsatt tillväxt.". Det kan vara dessa första rader som tagit in Probi i en förrädiskt långsamt fallande trend. 200-dagars MA möter upp omkring 130 kr. Blir intressant att se reaktionen om vi hamnar där. Kanske blir läge att ta en paus?

Securitas. Nykomling i portföljen. Mer tillväxt i säkerhetsbranschen efter terrorhot?

Vitrolife fortsätter att leverera vinstökningar och har fått rejält betalt efter rapporten. Kanske väl stora växlar dragits på aviserade två barns möjligheten i Kina, eftersom sådana effekter ligger långt fram i tiden, vilket också påpekas i rapporten. Molekylär ekonomi har också funderat över detta. Samtidigt som jag kan hålla med om att uppgången är väl tilltagen, så tycker jag det omvända gällde efter Q2:an. Redan då borde man kunnat förvänta sig 200 kr. Nu ska man dock inte argumentera med marknaden utan försöka gilla läget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar