torsdag 13 oktober 2022

vecka 41. Svensk inflation 9,7% och här för att stanna?

Tycker oss hört allt fler uttalanden den senaste tiden om att inflationen redan har toppat och att en börsbotten troligen är nära. När vi studerat mer betrodda makroanalytiker tror vi dock att detta är en felaktig slutsats. Vi ser också idag att färsk svensk inflation kommer in på nästan 10 procent.

Riksbankerna skulle alltså i likhet med 70-talet behöva dra till med rejäla höjningar för att få inflationen mot målbilden på cirka 2 procent. Vi är visserligen i en energikris likt 70-talet, inte minst Europa. Vi har ett krig att hantera, likt Vietnam. Men, som inte minst Lyn Alden påpekat flera gånger, så är situationen snarare likt 40-talet. Det vill säga inflation under hög skuldsättning, vilket kraftigt begränsar både riksbankers och politikers handlingsutrymme. Räntan kan inte höjas till nödvändig nivå på grund av för höga budgetunderskott eller som i Sveriges fall, överbelånade hushåll. Ekonomisk politiska utsvävningar får återverkningar, vilket vi sett i Storbritannien, samtidigt som påverkan på hushållen måste begränsas - helikopterpengar.

Inflationsbromsen ser alltså ut att vara en recession. Men inflationsfaktorerna försvinner tyvärr inte. Begränsande faktor som bara har långsiktiga lösningar, exempelvis demografi, olja, energi, och geopolitik eller "handelskrig" lär överleva en recession och poppa upp igen.

Även om börsen är framåtblickande, så är det troligen svårt att se bortom en recession innan den åtminstone slagit till med viss kraft. Vi gör dock inga placeringar bara på tro, utan vill se tecken på att en vändning kan stå för dörren. Ett sådant tecken kan vara ledande aktier som rör sig i motsatt riktning. Just nu tycks dock flera förvaltarfavoriter fortsatt röra sig söderut. Nedan finner vi två exempel BE Group (som också vinstvarnat) och Líndab (ofta lovordat).

Har vi gjort då gjort några förändringar senaste tiden? Inget på aktiefronten, men vi ökat lite i guldportföljen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Mest läst