söndag 25 september 2022

Vecka 37. Vår nästa botten gäller fortfarande

Centralbankerna fortsätter med räntehöjningarna. Den svenska klipper till med en hel procentenhet. Framtida svenska höjningar signaleras samtidigt som måttliga till skillnad mot FED som ska göra allt som krävs. Det slår förstås åter mot den svenska kronan som tappar mot de flesta större valutor. Vi behöver alltså uthärda inte bara inflation och högre räntor, utan även en ännu svagare valuta.

Högre räntor i en het marknad behöver normalt inte direkt slå mot aktiekurserna. Tills höjningen blir för stor att ignorera. Den här gången handlade det dock inte bara om att kyla av en hög efterfrågan, så i princip alla höjningar har följt av ytterligare nedgångar. Just nu är det svårt att se en botten, vilket också är skälet till att vi bantat tillväxtportföljen väsentligt. Vi är inte heller främmande för fler försäljningar. Senaste veckan avvecklade vi exempelvis Mips, även om vi tror på bolaget på sikt.

Det finns dock ett flertal bolag kvar i tillväxtportföljen, även om flera består av mindre positioner. I portföljen har vi nu strukit riktkurser och istället skrivit en kommentar till vår syn eller tanke om aktien. Läs gärna. 

Någon action i canslim-portföljen lär vi dock få vänta på. Ett kriterium är exempelvis att aktien bör befinna sig ovan 150 och 200 MA. Få aktier befinner sig på de nivåerna.

Vi köper ju heller inget utan att först få en follow-thru. En spaning på Nasdaq visar att vår tidigare karta fortsatt kan vara aktuell. I så fall finns det mer fallhöjd kvar... 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar