torsdag 15 april 2021

Medicover - tredje våg av covid-19 driver resultat

Medicover kom med förvarning om positiva nyheter i kommande rapport. Vår aktuella analys anger Medicover som behåll i dagsläget, men antydan om fina siffror gör att vi förmodligen får anledning att justera upp våra estimat framöver. Enbart en uthållig tvåsiffrig marginal skulle åter ta aktien in i köpzon.

"Koncernens nettoomsättning för första kvartalet som avslutades den 31 mars uppgick till 317,2 MEUR (238,8 MEUR), en ökning med 32,8 procent jämfört med föregående år och en organisk tillväxt på 39,7 procent. Nettoomsättning relaterad till covid-19 uppgick till 52,9 MEUR (1,0 MEUR).

EBITDA för första kvartalet uppgick till 65,5 MEUR (29,0 MEUR), en ökning med 126 procent och en marginal uppgående till 20,6 procent (12,2 procent).

EBIT för första kvartalet ökade med 550 procent och uppgick till 41,6 MEUR (6,4 MEUR), en marginal på 13,1 procent (2,7 procent)."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar