torsdag 25 januari 2018

Första vågen - Nordea, Byggmax & Fingerprint

Nordea som ingår i Silverrävens utdelningsportfölj, Byggmax som ingår i densammes Magic Formula portfölj rapporterade idag och får signalera den riktiga starten på Q4-perioden. Dessutom vinstvarnade Fingerprint i samma portfölj. 
 
Nordea redovisar ett rörelseresultat på 796 miljoner euro i det fjärde kvartalet. Det kan jämföras med väntade 900 miljoner euro, enligt SME Direkt.

Räntenettot blev 1.109 miljoner euro, mot väntade 1.152 miljoner euro, och kreditförlusterna uppgick till 71 miljoner euro. Väntat var kreditförluster på netto 97 miljoner euro.

Utdelningen föreslås bli 0:68 euro per aktie (0:65), att jämföra med förväntade 0:67 euro.

Bankernas bästa tid var då ... Silverräven gläds dock åt högre utdelning!

Byggvarukedjan Byggmax redovisar ett resultat efter skatt på -58 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017 (+56,8). Resultatet tyngdes av en engångskostnad om totalt -41 miljoner kronor där den största delen var hänförlig till omstrukturering av dotterbolaget Skånska Byggvaror, en kostnad bolaget har flaggat för tidigare. Bruttomarginalen uppgick till 31,1 procent (29,8). Rörelseresultatet blev -59,0 miljoner kronor (+55,2).

"Det finansiella resultatet för fjärde kvartalet påverkades av implementeringen av vår nya strategi, en svag nordisk konsumentmarknad för byggmaterial påverkat av tidigt höstväder och en svagare NOK", skriver bolaget.

Nettoomsättningen blev till 950 miljoner kronor (975), motsvarande en minskning med 1,9 procent i jämförbara butiker. Noterbart är att försäljningen för Skånska Byggvaror, som Byggmax förvärvade 2015, minskade med 19 procent i kvartalet.

Styrelsen föreslår en utdelning om 2:50 kronor per aktie (2:40).

Byggmax och rapporter är ingen bra kombo. Vid de 8 senaste tillfällena har aktien stigit en gång och fallit 7 
 

Fingerprint Cards vinstvarnar och bedömer att försäljningen under det fjärde kvartalet 2017 minskade till 615 miljoner kronor (1.619), en minskning med 62 procent.

Biometribolaget bedömer att rörelseresultatet minskar till -40,6 miljoner kronor (+520).

Exklusive ett belopp för lagerreservering, -59 miljoner kronor, och en positiv engångspost på 28 miljoner kronor, bedömer bolaget att rörelseresultatet landar på -9,9 miljoner kronor, enligt torsdagens pressmeddelande.

Enligt SME Direkts konsensus per den 2 november väntades en omsättning på 715 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 57,4 miljoner kronor.

"Försäljningen har påverkats av svag marknadsutveckling och fortsatt negativ prisutveckling inom kapacitiva sensorer. Bolaget bedömer att marknadsläget på den kinesiska smartphone-marknaden har försvagats ytterligare under kvartalet och förutser att bolagets försäljning kommer att vara fortsatt svag under första kvartalet 2018", skriver bolaget.

Fingerprint bedömer att bruttomarginalen minskar till 21 procent det fjärde kvartalet, ned från 44 procent. Analytikerna hade väntat sig en bruttomarginal om 35,6 procent.

Varvet runt i Fingerprint

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Mest läst