fredag 14 januari 2022

Marknadssyn och strategiförändringar?

Aktierävens bästa gissning är att tillväxten avtar något på grund av omnicron-vågen, men att den tar fart på nytt när världen (till sommaren) gör ännu ett försök att öppna upp. Vi får då ett nytt inflationstryck, men som bör vara lägre eftersom vi förhoppningsvis kunnat begränsa nuvarande flaskhalsar.

Bra företag bör ha goda förutsättningar att öka sina vinster, vilket gör att värderingarna också bör komma att se mer attraktiva ut. Nedgångar kan därför skapa köplägen i rätt aktier = stock picking. 

Störst marknadspåverkan lär fortsatt komma från ränteoro. Historiskt har höga räntor varit en pålitlig börssänkare, men då inte i början av räntehöjningsprocessen. Istället har smärre räntestegringar istället varit tecken på en god marknad där också börsen gått utmärkt. Är det samtidigt så att vi haft negativa realräntor har det talat för aktier. Utrymmet för högre räntehöjningar måste också ses som begränsat, såvida man (riksbankerna) inte vill lyfta andra problem i dager, minns zombieföretag eller andra överbelånade. ECB har inte heller intagit en lika hök-aktig linje, vilket är förståeligt med en gammal bankkris som ligger sopad under lågräntemattan. Den svenska Riksbanken tar i in tur förmodligen rygg på ECB? Medan duvorna istället ser ut ha flytt till Kina.

Arbetar vi långsiktigt är det sällan fruktbart att jaga sektorrotationer. Nu lyfts cykliska sektorer på bekostnad av tillväxt och defensivt. Istället arbetar vi med olika strategier som kan överlappa varandra, det innebär till exempel att
  • Magiska portföljen - bör fånga cykliska aktier
  • Utdelningsportföljen - bör fånga defensiva aktier
  • Megatrend-portföljen - bör fånga tillväxtaktier
  • Canslim-portföljen - bör fånga tillväxtaktier, och andra aktier med momentum (cykliskt).
  • Tjänstepension och liknande - bör fånga globalt och Asien.
  • En välfylld kassa - bör fånga köptillfällen allmänt.
Rapportperioden är inledd, med bland annat en fin rapport från Dustin. Påverkan på aktiekursen, som finns i canslim, blev dock blygsam. Förhoppningsvis får vi en vändning innan S/L träffas?

En turbulent börs gör oss avvaktande, men naturligtvis letar vi lägen i nedtryckta aktier. Framförallt utdelare. Tipset blir: "Du kommer att behöva välja dina investeringar klokt. I den rådande börsmiljön måste investerare fokusera på företag med de bästa fundamenten för att hitta de stora vinnarna denna rapportsäsong."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar