söndag 2 januari 2022

Aktierävens återblick och framåtblick - part 1

Ännu ett börsår har passerat. Om det nu finns börsår? Hur som helst är det en möjlig tidpunkt för att både titta tillbaka och titta framåt, samt se över sin placeringsstrategi. Året 2020 utvärderade vi med hjälp av fyra frågor. Överträffade jag marknaden? Vilka positioner överpresterade? Vilka positioner underpresterade? Var det valet av tillgångsslag eller valet av aktier som bidrog mest? Varför inte göra detsamma gällande 2021?

Överträffade jag marknaden?
Här kan vi först påminna oss om att vårt mål i första hand inte handlar om att slå index. Vårt mål är att över en period på fem år i snitt avkasta 15%.

Hur index utvecklas samverkar förstås med hur enkelt det varit att nå detta mål det enskilda året. För Sverige uppvisar OMX PI 34,98% för 2021. Tittar vi på Dow Jones World index stannar detta på 16,55%. Svenska företag ser därför så här långt ut att ha klarat sig relativt väl genom pandemin.

Vår bästa portfölj 2021 visar sig vara "The Magic Formula" med en uppgång på drygt 37 procent. Då ingår ändå vissa positioner av både guld och silver, vilka har haft ett mellanår, trots uppgångar i många andra metaller. Goldbugs menar förstås att pengatryckande och tecken på inflation åter bör få fart på båda metallerna. För silver talar även användningen av metallen som insats i elektrifieringen, exempelvis solceller. Vi fortsätter att hålla en andel som diversifiering. 1850 och 1750 ser ut som två intressanta nivåer på upp respektive nedsidan i guldet.Magiska portföljen byter innehaven under året, så det är lite besvärligare att jämföra utvecklingen. Betsson är en av få aktier som uppvisar tydligt röda siffor. Året började dock bra, men under sommaren drogs även Betsson ner i spelträsket. Senaste månaden har dock pekat uppåt. En etablering över 200 week skulle vara än bättre.

Den troligen mest positiva bekantskapen i portföljen är istället Ferronordic med denna fina kurva:


För övriga portföljer landar vi på knappt 28% i Utdelningsportföljen och 21,7% i Megatrend. I nästa inlägg tittar vi närmare på varför megatrenderna inte hjälpt oss ännu bättre.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Mest läst