tisdag 10 maj 2016

Almega bidrar med ännu ett litet mörkt moln

Ännu en dyster prognos och vi kan tala om en trend skrev vi i förra inlägget. Idag kom Almega med just en pessimistisk konjunkturrapport.

Almega inleder med att: "Efter förra årets starka tillväxt i svensk ekonomi, (4,1 procent), talar flera faktorer för en gradvis inbromsning i år och nästa år. Sveriges exportmarknad ligger kvar på förra årets historiskt låga tillväxttakt." Sedan listas ytterligare så kallade nedåtrisker i världsekonomin (hämtade från andra prognosmakare):
  • Ett lågt oljepris under en längre period.
  • Större kapitalutflöden ur tillväxtländer och finansiell åtstramning.
  • Risk för ännu svagare efterfrågan från Kina.
  • Samt "Brexit”.
Min bedömning är att den stora risken främst anses finnas i den tredje punkten - Kina, medan ett lågt oljepris under rätt förutsättningar kan göra gott för många länder. En Brexit lär bidra med politisk oro, men handel lär fortsätt i princip som vanligt.

Vidare skriver man att: "Trots den optimistiska utgångspunkten för prognosen (vilken nu det var?) bedömer Almega att Sveriges BNP-tillväxt kommer att mattas av till 3,4 procent i år och 2,4 procent nästa år. Förklaringen är främst att flaskhalsar bromsar tillväxten inom allt fler branscher inom näringslivet, främst inom kunskapsintensiva tjänstebranscher och byggindustrin. Den inhemska efterfrågan på dessa tjänster samt både bostads- och infrastrukturbyggande är samtidigt fortsatt stark. Sveriges tillväxt drivs i år främst av investeringar inom bygg- och tjänsteverksamhet samt hushållens konsumtion och offentlig konsumtion" (här hade vi något optimistiskt!).

Avslutningsvis finner Almegas ekonomer "att produktiviteten i ekonomin kommer att bromsa in och vara mycket låg framöver i ett historiskt perspektiv. För att återvinna den högre produktivitetstillväxt som rådde innan finanskrisen behöver inte minst svensk export ta bättre och stadigare fart. Två viktiga förutsättningar för detta är att öka produktiviteten i näringslivet, där tillgången på kompetens samt immateriella investeringar spelar nyckelroller i globaliseringens och digitaliseringens tidevarv."

Sammanfattningsvis tuffar det än så länge på i Sverige, men Almega för nu in en ny komponent - flaskhalsar - i mixen. Visserligen har matchningsproblemet varit på tapeten tidigare, men uttalas nu tydligt som en tillväxthämmande faktor. För att späda på nedgångsstämningen kan vi påminna oss om hur det lät 1989-90. Till exempel varnade Arbetsförmedlingen för en kommande kraftig arbetskraftsbrist. The rest is, som det heter, historia.

En fråga som infinner här är att om nu allt ser så mörkt ut och det finns så många "nedgångsfaktorer", var hittar vi då eventuella "uppgångsfaktorer"? Bidra gärna ...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar