måndag 11 januari 2021

Hur vi förbereder oss inför 2021 - Steg 3 (final step)

I steg 3 har vi att fundera över om vi vill ändra våra mål eller metoder under 2021. Innan vi gör det kan det dock vara en idé att fundera kring möjliga scenarier för 2021. Eller för att citera Jesse Livermoore:

"The wise trader never ceases to study general conditions, to keep track of developments everywhere that are likely to affect or influence the course of the various markets.

Har man möjlighet att swinga sin portfölj kan man ju därefter även försöka att tajma befarade upp- och nedgångar. Jobbar vi på längre sikt med en tyngre och mindre rörlig portfölj och dessutom har mindre aktietid får vi i så fall försöka oss på andra metoder för att begränsa eventuell nedsida.

Världsbild
Under 2020 skapade pandemin lockdowns och begränsat resande, som i sin tur stegrade arbetslösheten runt om i världen. Regeringar svarade med olika typer av stödpaket för att dämpa konsekvenserna, vilket i dess tur ökade budgetunderskotten. Centralbanker bidrog med än lägre räntor och genom att injicera mer pengar i det finansiella systemet. 

Våra scenarier eller indikationer får vi genom att försöka plocka insikter från olika analytiker. Från tjurar till björnar och sedan landa i något slags medelvärde.

Börsen  - Party Like It’s 1999

Efter den initiala pandemidippen har aktiemarknaden gått urstarkt, vilket överraskat många eftersom  ekonomierna krisar. Även om den allmänna ekonomin förstås har viss koppling till börsen, så är aktiemarknaden dock inte ett genomsnitt av ekonomin. Aktiemarknaden drivs ofta istället av de företag som går bäst inom ekonomin. S&P utgörs enligt JPM till 40% av teknologi medan samma andel av ekonomin bara är 4%.

Skeptikerna menar vidare att aktiemarknaden har blivit allt för dyr sett till P/E tal, Ipos på rekordnivåer och nu senast med hänvisning till The Buffet indicator nedan.


Andra menar att i förhållande till räntenivån, som är nära noll och troligen förblir så för den närmaste framtiden, så är aktiemarknaden inte lika dyr. När marknaden fortsatt är i en upptrend (högre toppar, högre bottnar) finns heller ingen anledning att slå av på placeringarna. Ett argument är också att det inte var länge sedan vi hade två björnmarknader (mars 2020, december 2018). I genomsnitt pågår tjurmarknader i 9 år och att det då skulle komma en ny björn redan nu ser positivister (exempelvis Adam Choo) som mindre sannolikt. Cash och obligationer är också fortsatt ett sämre alternativ sett till möjlig avkastning.


Don't fight the FED

Att gå emot centralbankerna kortsiktigt är förstås ett risktagande. Hur länge centralbankerna kan fortsätta med samma mynt utan att någon marknad kastar in handduken blir spekulationer. Det finns förstås också gott tankar om detta, dels tidpunkten, snart, i vår, i höst, under 2022, etc, dels om vilka konsekvenserna blir. Deflation, inflation. De flesta verkar dock eniga om "the end game", det vill säga att den skulduppbyggnad som pågått i decennier kommer få ett abrupt slut och en hård återställning kommer att ske i de flesta tillgångsslag. 

Elefanten i rummet brukar oftast vara obligationsmarknaden. Förändringar i räntan brukar kunna kopplas till de flesta nedgångar, utan att de för den skull på förhand alltid kan te sig som särskilt märkvärdiga. 2018 bromsade till exempel FEDs försök till viss räntenormalisering aktiemarknaden. Här brukar den amerikanska tioåringen utgöra indikationen och just nu kryper den sakta mot högre höjder, vilket om det fortsätter kan utlösa rotationer i valutor och aktier.


Även oljan stiger. Om det främst beror på ökad efterfrågan eller försvagad dollar kan också vara en intressant fråga?


Fed, ECB och Bothe kommer att fortsätta trycka pengar och köpa obligationer.

Nollräntemiljö gynnar aktier, men risknivån ökar. Att byta ut portföljen mot enbart tulpanlökar, förlåt Bitcoin, är nog inte det långsiktiga svaret.


The 4th turning

COVID-19-vaccinutvecklingen har börjat, men det är för tidigt att ha detaljerad kunskap om processen, mycket mindre resultatet.

Politiska frågor kan komma att lösas, men det kommer ständigt nya som kortsiktigt kan utgöra störningsmoment. Ett wild card är att vi befinner oss i "the 4:th turning", dvs en omtumlande period med hög polarisering som återkommer med cirka 80-100 års mellanrum. I bästa fall var stormningen av Capitolium höjdpunkten, men knappast troligt. Risken är att det redan stormiga havet blir värre när folk intar dogmatiska politiska ytterkanter.

Zombieföretag i USA sägs utgöra 19%. Det vill säga företag utan tillväxt och som bara överlever på grund av låg ränta och subventioner. Obligationsmarknaden underskattas av investerare och kan visa sig vara mycket besvärlig.

Aktieräven 2021

Våra metoder för att överleva till en annan investeringsdag.

  • Överväg att allokera mer till utdelningsportföljen. I kriser tenderar utdelningsaktier att klara sig relativt sätt bättre än många andra, även om de kursmässigt inte lämnas oberörda.
  • Titta extra mycket efter starka balansräkningar.
  • Överväg att allokera mer till emerging markets som kan vara tidigare i en återhämtningsfas, men också demografiskt står bättre rustade för det kommande decenniet.
  • Aktivera canslim som basen för vår tillväxtinvestering, vilket ger möjlighet att nyttja vidare uppgång, men också ger snabbare utgångar om marknaden vänder.
  • Fortsätt bygga guldportföljen och komplettera med eventuellt andra råvaror.
Slutsatsen skulle kunna sammanfattas i följande citat från Stockcharts: "...As a result, this market is more about managing current positions than taking big risks. At the same time, it's also important to take advantage of any new opportunities that arise, as long as one is willing to consider any new additions to the portfolio as potentially short-term positions."


Starten på året:Inga kommentarer:

Skicka en kommentar