söndag 31 december 2017

Inför 2018 - part 3: Riskerna

De största riskerna brukar vara de som ingen varnar för. Här är istället några som det faktiskt varnas för inför det nya året.

Risk #1: Vändningen på kreditcykeln
Andelen dåliga konsumentlån i USA har sakta har ökat sedan 2015. En utveckling som tidigare ofta föregått en recession. Ungefär samtidigt ska de amerikanska bankernas kredittillväxt ha toppat. Fortsätter räntehöjningarna i USA under 2018 är det troligt att andelen dåliga lån också fortsätter öka. Här nämns också att amerikanska företagslån befinner sig på 13-års högsta.

Läser också i SVD att SBAB numera tar största delen av nyutlåningen och att därmed även svenska banker förefaller mer passiva. Dessutom har vi ju sett att blancolån ökat 60% under 2017

Risk #2: The Yield Curve
Under de senaste två börscyklerna ökade aktieindex samtidigt som avkastningskurvan planade ut, för att sedan vända ner när avkastningskurvan inverterades. I genomsnitt brukar tydligen avkastningskurvan inverteras 16 månader före en ekonomisk recession och 13 månader innan meningsfulla aktiemarknadskorrigeringar.

Lancelot skirver i oktobers månadsbrev att vi "brukar använda oss av räntemarknaden för få en indikation om hur den framtida förväntade tillväxten ser ut. Om tillväxttakten i ekonomin skulle fortsätta att accelerera bör vi kunna se det i yieldkurvan som skulle branta. Även om den amerikanska tioåriga åriga räntan fortsätter att stiga under månaden så kom ingen ytterligare brantning av yieldkurvan under månaden. Det signalerar att det finns risk att förväntningarna för ekonomins tillväxt är för höga. Det innebär att de aktier som till störst del gynnats av denna ökade optimism kommer att ha för höga vinstförväntningar när vi kommer in i nästa år och risk för fallande aktiepriser inom dessa sektorer som följd. Detta gäller förstås främst cykliska bolag."

Risk #3: Investerarnas humör
“Bull markets are born on pessimism, grown on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria,” adding that “the time of maximum pessimism is the best time to buy, and the time of maximum optimism is the best time to sell.” John Templeton

I inför 2018 - part 1: Our economy is about to go on a roller coaster ride through hell ... skrev vi om den femte vågen och att likt i citatet ovan aktietopparna ofta sker under en viss eufori. Samtidigt är detta, som så mycket annat, lättare att bedöma i efterhand. Just nu är dock känslan att vi inte riktigt är där ännu. Värt att läsa medan du väntar på tolvslaget är för övrigt Placeras: Värderingsgap och kursvinnare.

Gott nytt börsår önskar Aktieräven!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Mest läst