fredag 29 april 2016

Rapport och kursreaktion är ju inte alltid i överensstämmelse

Rapport och kursreaktion är ju inte alltid i överensstämmelse. Det beror kanske oftast på att resultatet visserligen är bra, men att förväntningarna har varit ännu högre. Så här har i alla fall våra portföljbolag presterat det senaste kvartalet och så här tycke marknaden och vi om det. Rubrikerna med pedagogiska trafikljusfärger ...

Betsson 20 april 
"Speloperatören Betssons intäkter uppgick till 1.000 miljoner kronor i det första kvartalet. Väntat var 1.022 miljoner kronor, enligt SME Direkt. Bruttoresultatet summerade till 746 miljoner. Väntat där var 763 miljoner."

Vår syn: Betsson levde inte upp till prognoserna, även om skillnaden inte var särskilt stor. I en jämförelse Q-Q så ökade vinsten 6 procent och försäljning 19%. Vad som på kort sikt skulle kunna lyfta Betsson är förmodligen ett bra förvärv. På Nordnets Forum medgav om jag minns rätt såväl Betsson, som Unibet att man kontinuerligt tittar på sådana. Samtidigt känns nedsidan begränsad efter rapportfallet, såvida inte börsen som helhet dippar rejält. Därmed var dagens avslutning inte vad vi behövde just nu, men så är vi förstås på väg in  i börsens skitmånad maj, eller? Vi hänger dock kvar, men sneglar på säljknappen.

Betsson

HiQ 25 april
"IT-konsulten HIQ redovisar ett resultat före skatt på 43,2 miljoner kronor för det första kvartalet 2016. I resultatet ingår en engångskostnad för förlikning på 1,9 miljoner kronor, som bolaget tidigare meddelat om. Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 42,7 miljoner kronor, enligt SME Direkt. Omsättningen hamnade på 404 miljoner kronor. Det kan jämföras med analytikernas förväntningar på 398 miljoner kronor, enligt SME Direkt."

- Vi har aldrig omsatt mer i ett första kvartal och vi är fler medarbetare än någonsin tidigare. Vi har en fortsatt stark finansiell ställning och årsstämman har fattat beslut om HiQs högsta utdelning hittills. Efter 21 år i branschen fortsätter vi att varje dag skapa resultat för våra kunder, anställda och aktieägare. Det känns fantastiskt bra, säger Lars Stugemo, VD och koncernchef på HiQ

"SEB Equities höjer sin rekommendation för HIQ till köp, från tidigare behåll. Riktkursen är 54 kronor. Det skriver Bloomberg First", medan "Handelsbanken Capital Markets sänker sin rekommendation för Hiq till öka från köp". Hur man nu ska kunna öka utan att köpa?

Vår syn: HiQ levererar. Vi cashar in utdelningen och ligger kvar i trenden upp.

Vitrolife 26 april 
"Försäljningen uppgick till 187 MSEK (162), motsvarande en ökning med 15 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 16 procent i lokala valutor. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 62 MSEK (54), motsvarande en marginal om 33 procent (33). I resultatet ingick engångskostnader om 5 MSEK relaterat till den planerade konsolideringen av time-lapseverksamheten. Rensat för dessa uppgick marginalen till 36 procent. Lansering av ett nytt sortiment av aspirationsnålar för ägguttag. Nettoresultatet uppgick till 39 MSEK (35), vilket gav ett resultat per aktie om 1,77 SEK (1,61)."

DNB Markets sänker rekommendation för Vitrolife till behåll, från tidigare köp. Riktkursen justerat samtidigt upp från 310 till 400 kronor.

Vår syn: Vitrolife levererar. Vi cashar in utdelningen och ligger kvar i trenden upp. Kan också tänka oss att köpa mer i en eventuellt gynnsam konsolidering.

Evolution Gaming 27 april
"Evolution Gaming redovisar ett resultat efter skatt på 7,6 miljoner euro för det första kvartalet 2016 (4,6). Justerat resultat per aktie uppgick till 0:21 euro (0:13). Det justerade rörelseresultatet blev 8,3 miljoner euro (4,9) och rörelsemarginalen var 33,3 procent (32,2). Nettoomsättningen uppgick till 24,8 miljoner euro (15,6)."

Carnegie höjer riktkursen för Evolution Gaming till 345 kronor från 315 kronor. Rekommendationen köp upprepas.

Handelsbanken Capital Markets höjer riktkursen för Evolution Gaming till 453 kronor från 394 kronor. Rekommendationen köp upprepas.

Vår syn: Även här gäller att Evolution levererar. SHB och Carnegie tror på högre höjder, men det verkar mest vara snack och mindre köp, eftersom kursen fortsätter att ligga kvar runt 300 kr.

NGS Group 27 april
"Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 147,0 MSEK (129,8). Förvärvet av Human Capital har under första kvartalet påverkat nettoomsättningen positivt med 8,0 MSEK. Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 10,2 MSEK (10,3), rörelsemarginal 7,0% (8,0). Förvärvet av Human Capital har under första kvartalet påverkat rörelseresultatet positivt med 1,4 MSEK. Samtidigt har rörelseresultatet belastats med förvärvskostnader om 0,5 MSEK. Resultatet efter skatt för första kvartalet uppgick till 7,8 MSEK (8,2). Resultatet per aktie för första kvartalet uppgick till 3,65 SEK (3,83)."

"... Då påsken med tillhörande ledigheter inföll i mars i år jämfört med april förra året påverkade det kvartalets omsättning negativt för samtliga verksamhetsområden. Med detta i åtanke är jag nöjd med 7 procents tillväxt jämfört med vårt mål om 10 procents tillväxt över tid.. Med Human Capital inkluderat når vi en tillväxt om 13 procent."

Vår syn: Ökade personalkostnader tynger marginalen. Förvärvet Human C. utvecklas väl. Behovet av vård- och omsorgstjänster kommer definitivt att fortsätta öka de närmaste åren. Vi hänger med ...

Probi 27 april
"Probiotikabolaget Probi redovisar ett resultat efter skatt på 26,9 miljoner kronor för det första kvartalet 2016 (22,4). Resultatet per aktie uppgick till 2:95 kronor (2:45). Nettoomsättningen uppgick till 87 miljoner kronor (68,9). Rörelseresultatet blev 35,3 miljoner kronor (27,3) och kassaflödet uppgick till 10 miljoner kronor (18,5).

Den stora kursdrivande nyheten kom ju dock dagen före ... "(Direkt) Probi har tecknat ett ett licens- och distributionssavtal med Ipsen om kommersialisering av Probis patenterade probiotiska stam Lactobacillus plantarum 299v (LP299V)."

Vår syn: Avtalet med Ipsen tyder på fortsatt tillväxt, även om det kanske inte syns 2016. Resultatet för Q1 helt i vår smak. Kan tänka oss att öka om rätt läge uppstår.

Probi åter på gång uppåt
 

Nordax Group 28 april
"(Direkt) Nordax redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2016 om 119 miljoner kronor, mot förväntningar om 107 miljoner kronor, enligt SME Direkt. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 99 miljoner kronor, väntat var här 99,2 miljoner. Räntenettot var 259 miljoner i kvartalet, SME-förväntningarna pekade här mot 256 miljoner. Kreditförlusterna uppgick till 45 miljoner kronor, väntat var 50,8 miljoner."

Vår syn: Resultatmässigt borde de senaste rapporterna fått kursen att röra sig, om än sakta, uppåt? Börslunch har återkommande försökt analysera värderingsgapet till branschkollegan Collector, utan att hitta någon rimlig förklaring. Trägen vinner? Vi hänger kvar vid vår lilla post.


Återstår på rapportlistan gör: Doro 3 maj, RaySearch 12 maj, Humana ? Leo Vegas ? Magnolia?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar