söndag 24 april 2016

Silverrävens placeringstankar, steg 6 och 7

Vi fortsätter resan mot starten av Silverräven-portföljen och vi hade kommit fram till den avgörande delen. Vad ska vi basera våra köp på?

Konsulterar vi Aktiespararnas 7 steg modell innebär det att:

6. Gör din egen analys
Köp inte aktier i bolag du inte har undersökt närmare och känner väl till ... Gör din egen analys av såväl bolaget som aktiefonden du avser att köpa aktier/andelar i. Använd Aktiespararnas analysverktyg.

Okej, men vad ska vi köpa?

Förra gången konstaterade vi att det kunde vara bra att för den här typen av portfölj att på sikt sprida köpen i olika branscher. Om vi ser till branschindelningen på Avanza så hittar vi:

Daglig varor
Energi
Finans & fastighet
Hälsovård
Industrivaror & tjänster
Informationsteknik
Material
Sällanköp
Telekomoperatörer

Det är en väl grov indelning som vi kan få anledning dela in i underkategorier, men som får duga tillsvidare. En möjlighet skulle då vara att sikta på att köpa minst ett bolag inom varje bransch.

Ett par grundkrav kommer dock vara detsamma som för aktieräven-portföljen. Vi vill köpa tillväxt och vi vill köpa bolag som genererar vinst. Visst vi kan acceptera enstaka kvartal med förluster om det finns en god förklaring, men inte mycket mer än så. Tillväxt skapas bland annat genom att vara duktiga på att utnyttja trender. Vi skulle därför kunna kombinera trend & bransch. Nyligen köpte vi ju Magnolia Bostad som ett bet på urbaniseringstrenden och därmed behov av ökat bostadsbyggande. Doro som är ett annat innehav bygger mycket på att företaget inom sin niche är bäst på att nyttja den demografiska trenden med allt fler äldre.

Här gäller också, särskilt på lång sikt, att vi vill köpa the Topdog & First Mover. First Mover är den som är först på plan inom sin niche och ser till att dra nytta av tillväxten i branschen. Det i sin tur, om ledningen sköter sina kort rätt, brukar innebära att man blir etta eller Topdog, med det bästa resultaten och högsta vinsterna. En kopp kaffe såldes ju exempelvis långt före Starbucks, men Starbucks gjorde kaffeförsäljning till en global industri.

Ett Silverräven köp bör sammanfattningsvis kunna motiveras utifrån följande:

  • Tillväxt
  • Trend
  • Topdog

7. Sätt upp regler för när du ska omplacera
Omplacera när någon av dina aktier/aktiefonder har kommit att utgöra en för stor andel av din portfölj, eller när bolaget/aktiefonden inte längre lever upp till de förutsättningar som gällde vid förvärvstidpunkten. Att alltför ofta ompröva dina investeringar kan skapa onödig stress och leda till felaktiga beslut. Vid omplacering, planera så att du inte betalar skatt i onödan.

Om du inte konfronterats med det tidigare, så är nog att sälja det svåraste att hantera när det gäller aktier. Aktieräven-portföljen har ganska tydliga vägledande regler för försäljning, men det kvarstår ändå som den klart svåraste delen i processen.

I en lång portfölj blir det inte lättare och det är risk att man blir sittande med fel aktier i hopp om att en hypotes till slut slår in. Samtidigt vill vi naturligt begränsa antalet transaktioner och vi vill ju också följa med när vissa bolag växer sig stora, men samtidigt inte att de tar över portföljen helt.

Det borde därför vara rimligt att minst 2-3 bolag byts varje år när portföljen kommit upp till cirka 25 aktier.

Snart dags för aktion!
Har du tankar om vad som skulle kunna vara ett första köp? Eller vilken trend Silverräven bör försöka ta rygg på?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Mest läst