lördag 23 april 2016

Vi ger oss in på bostadsmarknaden - Magnolia Bostad nytt innehav i portföljen

Vi har ju under en längre tid sökt en aktie som kan dra nytta av urbaniseringstrenden och det akuta behovet av fler bostäder, men även annan infrastruktur. Bland annat tittade vi för en tid sedan på de tekniska konsulterna.

Aktiespararna analyserade i den senaste utgåvan Magnolia Bostad och satte omdömet köp. Det var också denna analys som gjorde att jag fick upp ögonen för denna möjliga pärla? Nyintroduktion under förra sommaren och placeringen på First North har gjort att aktien kunnat flyga under radarn.

Magnolia är inget fastighetsbolag, utan snarare en projektör med sikte på fastighetsförädling och  bostadsutveckling. Dessutom utvecklar man såväl hotell, bostadsrätter och hyresrätter. En styrka är just att man kan erbjuda kommuner blandade projekt av såväl bostads- som hyresrätter. Hyresrätterna säljes oftast i ett tidigt skede till fastighetsbolag eller pensionsbolag, vilket minskar risk och kapitalbehov.


Affärsmodell

Aktiespararen gör jämförelsen med Besqab och Oscar Properties (se grafer nedan). Aktiespararna påpekar samtidigt att de två är betydligt högre värderade.

"Under den kommande tioårsperioden krävs 700 000 nya bostäder i Sverige när befolkningen ökar med en miljon personer. Det råder med andra ord goda förutsättningar för bostadsutvecklare."


I årsredovisningen skriver bolaget att "2015 präglades av en snabb och lönsam tillväxt – bolagets projektportfölj utvecklades starkt under året. Den omfattar i dag cirka 7 000 bostäder fördelade på 32 projekt. Cirka 1 600 av dessa såldes till svenska institutioner under 2015 och resten förväntas avyttras relativt jämt fördelat under de kommande tre åren."

2015 var också året för bolagets introduktion på First North för omkring 40 kr. I november tog det fart och aktien steg till topp nivån 86 kr på kort tid. Efter det har aktien bildat en cup med en lång handle. En handle vars köppunkt på 80  kr passerades i förrgår. Med placeringen på First North följer en låg omsättning som inte direkt gynnar den tekniska analysen.

Bland ägarna hittar vi förutom huvudägarna F.Holmström fastigheter, även Swedbank Robur fonder, Cliens fonder och Svolder.

Magnolia i cup w handle

Kanske passar de långsiktiga tillväxtmöjligheterna ännu bättre i kommande Silverräven portföljen, men det finns ju inget som hindrar att vi växlar över dit på sikt. Sammantaget talar dock mycket för bolaget och vi valde därför att igår köpa in aktien till just 80 kr. En första riktkurs på 100 kr känns också realistisk.

Andra liknande bolag:

Besqab
Oscar P.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar