torsdag 9 juli 2020

Eolus Vind - stilla vindar i kvartalet

Inga större överraskningar att notera i Eolus kvartalsrapport. Naturligt varierar resultatet i branschen mellan kvartalen, men i huvudsak ser det stabilt ut. Ett nyligen presenterat samarbete med SCA adderar till ytterligare möjliga projekt de kommande åren.

Corona påverkan ser inte ut att vara särskilt stor, vilket man kan tro när man studerar kursgrafen. Avkastningen kan bli god för den som tror på att aktien åter kommer närma sig ATH. Under rött område kan utgöra en möjlig stopp. Dock har vi för närvarande ingen av våra önskvärda setups att utgå ifrån.

Hur som helst ligger aktien kvar i tillväxtportföljen.
 
EOLUS VIND AB DELÅRSRAPPORT 1 MARS 2020 - 31 MAJ 2020
  • Nettoomsättningen uppgick till 380,6 (520,3) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 38,1 (10,9) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 13,5 (10,0) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 17,6 (12,2) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,71 (0,49) SEK
  • Under perioden togs 0 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 0 (0) MW i drift.
  • Under perioden överlämnades motsvarande 0 (1) vindkraftverk med en total effekt om 0,0 (2,0) MW till kund.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Mest läst