måndag 14 januari 2019

Utdelningsportföljen ökar sitt innehav

Ett annonserat skifte för Aktieräven inför 2019 är ett större fokus på Silverrävens utdelningsportfölj. Anledningen till detta är flera. 1. Med en marknad på dekis lär vi få minimalt, om några, signaler till tillväxtportföljen. 2. En nedåt rekyl kan öppna upp för utdelningsbolag vi gärna köpt, men som på grund av högt pris (= för låg direktavkastning) inte fått plats tidigare. 3. Med en större utdelningsportfölj kan det, vilket vi skrev om i förra inlägget, förhoppningsvis bli enklare psykologiskt att helt tömma tillväxtportföljen när de signalerna finns.

Nu finns det större experter på utdelningsinvestering därute, men för den som vill begripa sig på hur vårt urval fungerar följer här några utgångspunkter:

Mål
Det generella målet är inte föga förvånande att bygga stigande utdelningar eller hög direktavkastning. Det långsiktiga målet är likt tidigare att bygga upp en utdelningsportfölj som senast i tid för pensioneringen ska kunna generera minst en extra pensionsutbetalning om året. Om beloppet på sikt istället blir i paritet med ordinarie lönearbete eller än högre så är det förstås en bonus.

Medel
Ett medel för att välja bolag är naturligtvis nyckeltal. Här vill vi bland annat se:

1.) Minst 3% i direktavkastning får i dagsläget vara riktvärde för mer potentiella utdelningshöjare.

2.) 4-6% för höga direktavkastare som kanske inte höjer lika flitigt.

3.) När avkastningen är över 6% finns det ju ofta anledning att ifrågasätta uthålligheten i utdelningen. Aktien kanske ändå kan vara av intresse även om vi befarar en mindre utdelningssänkning, till exempel om det handlar om en tillväxtbransch.

Utdelningsandel och kassaflöde bör ha en sådan nivå att vara kortsiktiga vinsttapp inte tvingar fram utdelningssänkningar. Andra riktvärden som ofta nämns för aktier till utdelningsportföljer är att soliditeten åtminstone inte bör understiga 30% och att utdelningen på eget kapital bör vara tvåsiffrig.

Mjuka värden
När nyckeltalen sedan vaskat fram likartade bolag landar sedan det slutliga valet i några mer subjektiva parametrar. På börsen gäller ju att vi inte ska gå emot trenden och det är ofta viktigt även i andra sammanhang. Just nu är vi exempelvis tveksamma eller kanske snarare osäkra på vilka som blir vinnare inom handel/ehandel och avvaktar med den sektorn. Nu äger vi ju visserligen ICA, men det gör vi utifrån en annan "mjuk"parameter - en variant på pilotskolan (beskrivet i länken).

Ytterligare överväganden
  • Utdelningen är naturligtvis tänkt att återinvesteras, men inriktningen bör oftast vara att göra det i för tillfället bästa utdelningsbolag.
  • Sälj utdelningssänkare, möjligen undantaget punkt 3 ovan.
  • Sälj kursraketer, vi kan överväga att sälja aktier som under kort tid stigit väsentligt (för att eventuellt köpa tillbaka vid lägre kurser). Ingen prioritet, men en möjlighet. 
Köpt på sista tiden

Runt årsskiftet har Silverräven ökat andelen Nordea.

Köpt en första position i Dedicare. Vi tror att det fortsatt kommer behöva bemannas med vårdpersonal. Visserligen är konkurrensen om personalen hög, men de fasta kostnaderna är låga och vi tror därför på fortsatt utdelning om kanske inte på riktigt samma höga nivå. Här har också NGS fått vända över från tillväxt- till utdelningsportföljen.

Köpt en första position i HiQ. It-bolag är ofta bra utdelare, samtidigt som vi tror (hoppas) på en återhämtning i HiQ.

Vi hade ytterligare några order ute, men när vändningen kom sprang kursen ifrån oss, men vi tror på nya tillfällen längre fram.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Mest läst