måndag 24 september 2012

Expert - vi är vad vi heter! (Gäller inte ekonomi)

Med anledning av Experts konkurs bjuder vi på en månadsgraf över Electragruppen. Vinstutvecklingen de senaste åren har knappast pekat i rätt riktning (röd linje). Börsveckan tror det kan bli ändring nu.

Bäst att vänta och se, de finns många konkurrenter kvar ...


Är det för övrigt inte lite märkligt att ett parti som lutar åt att förbjuda vinster i välfärden (vad nu det betyder) benämner sin vision - "en affärsplan för Sverige"?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar