söndag 14 november 2021

Inflation ger guldet en kick!

 De amerikanska inflationssiffrorna som anlände i veckan visade sig hetare än förväntat och landade på 31 års högsta. En del är pandemirelaterat och temporärt, medan andra delar kan hänga kvar längre. Hur mixen ser ut är förstås svårare att sia.

Inflationssiffrorna kickade även åter igång guldpriset som lyft ovan 1 800 nivån. Idén att ha en del guld i en diversifierad portfölj bygger också till stor del på att guldet ska behålla sitt värde i jämförelse med en inflaterad valuta. Som Lyn Alden påpekat är dock samvariationen mellan inflation och guldpriset inte direkt. Snarare finns en tydligare koppling till realräntan. Det vill säga är inflationen hög, men även realräntan, vilket exempelvis var läget på 1980-talet, så underpresterade guldet. I dagsläget har å andra sidan långräntan svårt att hänga på inflationen, vilket borde tala för guldet om det läget består. Vi fortsätter följaktligen hålla både en del guld och silver.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar