fredag 30 januari 2015

Bra rapport från portföljbolaget HiQ

"Omsättningen 2014 uppgår till 1 378,8 (1 305,1) Mkr och rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 147,4 (138,9) Mkr. Rörelsemarginalen för 2014 är 10,7 (10,6) procent. Omsättningen i det fjärde kvartalet uppgår till 389,2 (348,3) Mkr och rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 48,4 (40,5) Mkr. Rörelsemarginal i fjärde kvartalet är 12,4 (11,6) procent. Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 2,60 kr per aktie, totalt 138,2 Mkr."

Får återkomma med det intressantaste jämförelsetalet, vinsten per aktie.

Initialt föll aktien ner mot 10 veckors MA (lämnade av rapportspekulanter?) för att sedan vända upp och sluta dagen på plus (fyllt på med de som lockas av den goda utdelningen?).

Vändningen upp från 10 MA under god volym är ofta ett gott tecken och kan ibland till och med användas som köpsignal i de fall man vill komma in i en trendande aktie.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar