måndag 29 oktober 2018

Addtech adderar vinst till portföljen?

Börsen fortsätter att vara lika iskall som en söndagspromenad i slutet på oktober. Detta trots att många fina rapporter ramlar in denna Q3. Addtech, med annan kalender, visade i sin Q2:a bland annat följande starka siffror.
  • Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 2 338 MSEK (1 892).
  • Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 27 procent och uppgick till 270 MSEK (213) motsvarande en EBITA-marginal om 11,5 procent (11,2).
  • Rörelseresultatet ökade med 25 procent och uppgick till 226 MSEK (181) motsvarande en rörelsemarginal om 9,7 procent (9,6).
  • Resultat efter skatt ökade med 29 procent och uppgick till 174 MSEK (135) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,60 SEK (1,95).
När börsen vänder, för det ska vi väl tro att den gör till sist, bör bolag med relativt bättre siffrorna stå sig starkast. Vi hoppas på revansch...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Mest läst