söndag 3 september 2023

Utdelningsportföljen - Securitas och vårt nya innehav!

Aktiespararen analyserade Securitas (som ingår i vår utdelningsportfölj) i det senaste numret och fann en potential på cirka 30 procent. Det gör oss nyfikna på att följa upp med en egen analys.

I vår analys antar vi att Securitas kan återgå till den försäljningstillväxt bolaget snittade före pandemin, vilket enligt Hittakursvinnare innebär 9 procent. Enligt densamma har vinstmarginalen varit stabil med ett snitt på 4,1 procent. P/e-talet i sällsynta fall gått mot 20, men knappt 17 är en vanligare toppnivå. På nedsidan har aktien ibland betalats ned mot 9. Vi utgår ifrån oförändrad utdelningsandel.

Lägsta utdelningsrelaterade kurs hamnar med ovanstående på 65 kronor. Förväntad högsta kurstillväxt landar på knappt 30 procent per år, men till det kan också läggas en genomsnittlig direktavkastning på nära 7 procent. 

Hitta kursvinnare bedömer aktien i köpzon upp till 153 kr och riktkurs för sälj blir 242 kr. Vi kan åter påminna om att detta bygger på att aktien hittar tillbaka till siffror bolaget visade upp tidigare. Samtidigt måste bolaget hantera den ökade skuld som uppstod vid köpet av Stanley. I den positiva vågskålen ligger att köpet kan bidra till utveckling på en alltmer digital säkerhetsmarknad. Vi kan (tyvärr) också konstatera att säkerhet ligger i tiden och behovet hos gamla och nya kunder snarare lär öka än minska.


En inte lika noggran analys har vi inte gjort av Equinor ASA, det vill säga tidigare Statoil. Vi har tidigare Aker (också norskt), samt pipeline bolaget Enbridge i utdelningsportföljen, eftersom vi tror att det långsiktigt finns kassflöden och utdelningar att hämta i fossilt. Även om världen behöver ställa om, såvida vi inte vill ha ett än mer nyckfullt klimat och istället tvingas till andra typer av omställningar.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Mest läst