fredag 22 september 2023

Påfyllning i utdelningsportföljen + Veckans aktie: AAK

 Marknaden fortsätter sin sidledes rörelse om än med visst drag åt nedsidan. Det återspeglas också i sektorsindex som mestadels fortsätter nedåt. Bank är undantaget som haft en uppåtgående trend. Här har vi själva bidragit genom att fylla på utdelningsportföljen med SHB aktier. I övrigt har vi sedan senast sålt av delar av innehavet i Paradox efter att den gick under 30 WMA.

För att ha ett återkommande tema att skriva om under tider av relativ stiltje, det vill säga när vår strategi säger att vi främst bör sitta på händerna, så introduceras här veckans aktie. Med det innebär att vi testar en aktie i Hittakursvinnares FA-analys och ser om den givet vissa förutsättningar kan vara köpvärd på lite sikt. Först ut får bli den översta aktien på large cap - AAK.


AAK har jämfört med många andra aktier i nuläget en ganska fin setup. Aktien har tagit sig ur den nedåtgående fas 4, bildade en fas 1 och gick sedan in i fas 2 där den också tog sig upp till ATH i maj. Därifrån har den fallit tillbaka, var tillfälligt under 30 WMA, men följer nu det medelvärdet i sidled. Kan den på nytt utmana ATH ser det helt klart intressant ut, medan under 190 kr är typ motsatsen.

VD säger i Q2 att "Det är med glädje jag kan meddela att vi levererar ett starkt andrakvartal, inklusive ett starkt kassaflöde och förbättrad avkastning på sysselsatt kapital." Försäljningen minskade under kvartalet som av VD förklaras med att "volymerna minskade, främst hänförligt till det pågående optimeringsprogrammet i Bakery och det kontrollerade utträdet från den ryska marknaden. Vi upplevde också att efterfrågan från konsumenterna var svagare än föregående år".

Vad kan vi då tro om framtiden? En sämre konjunktur kan dels få efterfrågan att minska ytterligare, dels har man haft viss valutamedvind som även den kan bedarra. Innovation och åter ökad efterfrågan kan å andra sidan vara det som drar bolaget på sikt. Vi utgår ifrån att vinstmarginalen åtminstone kommande år uppgår till historiskt snitt, vilket i HK anges som 6,3%. Försäljningstillväxten har varierat genom åren, men med först något svagt år, följt av återhämtning sätter vi detta till knappt tvåsiffrigt om 10 procent. 

Kassaflödet är bra så utdelningen lär fortsätta enligt tidigare andel.

P/E talet för AAK har pendlat mellan 20 och upp till drygt 30 de senaste åren. För analysen nöjer vi oss med det intervallet. Det lägsta AAK betalats de senaste åren fem åren är 122 kr, vilket också får bli vår bottennivå.

På fem års sikt blir då AAK köpvärd upp till 238 kr med behåll upp till 354 kr där säljzonen inleds.  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Mest läst