tisdag 18 augusti 2020

Bahnhof - nya riktkurser (nu med uppdatering)

Inom kort är det dags för Bahnhofs rapport. Företaget har fina och jämna trendlinjer för både försäljning och vinst. Vad kan vi förvänta oss om Bahnhof fortsätter på den inslagna vägen? 

Utöver att trenden fortsätter utgår vi ifrån att p/e kommer befinna sig mellan 15 och 35. Hitta kursvinnare pekar i så fall på att aktien är i köpzon upp till 39 kr, vilket i princip motsvarar ATH.

Blir intressant att studera hur "världsläget" påverkat Bahnhof.

Noterade ni dippen i guldet. Fortsatt överköpt dock...

Update från rapport: 

Bredbandsoperatören Bahnhof redovisar ökande intäkter och en rejäl resultatökning i andra kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal i fjol. Bolaget upprepar sin prognos för helåret 2020. Nettoomsättningen steg 15,4 procent till 361,1 miljoner kronor (312,9). Rörelseresultatet blev 41,9 miljoner kronor (30,4), med en rörelsemarginal på 11,6 procent (9,7).

Resultatet före skatt var 41,9 miljoner kronor (30,4). Resultatet efter skatt blev 33,5 miljoner kronor (24,2). Resultat per aktie hamnade på 0,31 kronor (0,22), vilket innebär en ökning med 40,9 procent mot föregående år.

På privatsidan fortsätter Bahnhof att ta marknadsandelar. Den sista juni har Bahnhof totalt 374 404 privatkunder, vilket är en nettoökning med 10 057 nya hushåll under det andra kvartalet. Det är den starkaste tillväxten, för ett andra kvartal, på fem år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Mest läst