söndag 12 juli 2015

Bästa bolagen på Large Cap (part II)

Vi fortsätter nu vår "Quest" att uppdatera bevakningslistan för tillväxtföretag på Large Cap.

Förra gången utgick vi från vinsttillväxt de senaste 12 månaderna och räntabilitet och kunde därigenom addera Intrum och Loomis till vår lista. Idealt vill jag jämföra vinstutvecklingen mellan olika kvartal. Den möjligheten finns dock inte i mitt analysverktyg, även om uppgifterna finns där. Alltså måste jag göra sådana kontroller manuellt. Den analys vi gjorde senast bygger istället på att vinsten för de senaste fyra kvartalen jämförs med de föregående fyra. Nackdelen blir då bland annat att enstaka dippar i vinst (kanske av engångskaraktär) får för stort genomslag på helheten.

Idag söker vi bolag baserat på de senaste fem årens vinsttillväxt. Här bör man observera att företag som inte har en börshistorik på minst fem år automatiskt faller bort. Det är knappast heller idealt för cykliska bolag, men de är ju inte de jag söker i första hand. Man bör dock vara vaken för om de får för stort genomslag (knappast ett problem just nu).

Vad finner vi? Det finns 27 bolag som haft en genomsnittlig vinsttillväxt på 10%. 24 om vi höjer kravet till 15%. 19 om vi ökar till 20%. På nivån 25% återstår 13 aktier. Noterbart är att H&M inte finns med (stannar på 4%).

I topp hittar vi Autoliv, SEB, Hexpol, Trelleborg och BillerudKorsnäs (återigen även flera fastighets- och investmentbolag, med de utesluts i denna analys).

För att vinsttillväxten ska vara långsiktigt uthållig bör den oftast också följas av en hyfsad försäljningsutveckling. SEB visar exempelvis en vinstökning på 76%, men endast en försäljningsökning på 1,8%. Går det att pressa ut mer marginal av lågräntan? Ericsson visar en vinstökning på 25,6%, men en försäljningsökning på bara 1,8%. Å andra sidan kan ju oförändrad eller minskad försäljning bero på att olönsamma enheter avyttrats, vilket lyft vinsten. Innebär det då att man kommer lyfta vinsten även fortsättningsvis?

Bland de få bolag som i genomsnitt de fem senaste åren lyft försäljningen med 10% eller mer finner vi ICA, Hexpol, Betsson, (Axis - under uppköp), Millicom, Autoliv, Hexagon, JM, (Balder), BillerudKorsnäs och Nibe. Alla de här bolagen har samtidigt haft en vinsttillväxt på minst 15% och ofta över 20%.  De synes därför intressanta att jobba vidare med.

I nästa inlägg är det dags att knyta ihop säcken och kanske addera några ytterligare bolag av andra skäl.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Mest läst