söndag 9 augusti 2015

Indutrade halkade in i portföljen

Indutrade, ett av företagen på vår Large Cap bevakning bröt i samband med rapporten upp från en cup-formation. Indutrade visar också särskilt starka fundamentala parametrar (se nedan) varför ett köp lockade. Etfter en kort "handle" handlades aktien åter över vår köppunkt, men föll ofta tillbaka ditåt. I torsdags tänkte jag utnyttja ett sådant återfall och placerade en köporder på 421 kr. Samtidigt tänkte tydligen någon annan att det var läge att sälja av ordentligt och aktien föll åter tillbaka under köppunkten. Shit happens, men nu hoppas vi på en inte alltför turbulent resa förbi de ofta dystra höstmånaderna och att Indu kanske kommer med några nya spännande förvärv.

CA: EPS tillväxt över 25% senaste kvartal. Ja, 32% och 31%
Stegrad vinstökningstakt - Ja
Minst tre vinstår - Ja
Försäljningsökning > 25% senaste kvartal. Precis lika med 25%
ROE > 17% - Ja, 22,3%

N:
Indutrades verksamhet omfattar både  industriell teknikförsäljning och tillverkande bolag. Koncernen består av drygt 180 bolag i 26 länder. Bolaget växer både organiskt och via förvärv.

SLI:
A/D i upptrend - Ja
RS (200)  i upptrend - Ja
Tekniskt gynnsamt:  Utbrott från 14 veckors W-formation alt CUP med köppunkt på 420 kr.
Volymen ökade vid köppunkten med minst 40%: Ja, över 200% relativt dagen före.
Bransch: Övrigt
Ökat fondägande - ? Vet inte, men ägs av kvalitetsfond.

M:
Marknaden är i en upptrend. Ja


Graf med köppunkt ur cup-formation

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Mest läst