torsdag 19 april 2018

Välfärdsteknologi i äldreomsorgen = Doro ?

De demografiska utmaningarna ger nya förväntningar på hur teknikutveckling kan bidra till vården och omsorgens nya förutsättningar.

Socialstyrelsen skriver i kunskapsguiden att: "En första totalundersökning har genomförts av hur IT och teknikstöd används inom äldreomsorgen. I kartläggningen ingår 288 av 290 kommuner. De vanligaste teknikstöden är enligt undersökningen trygghetslarm och spisvakt. Sju av tio kommuner erbjuder stöd som underlättar för anhöriga, till exempel larmmatta eller passagelarm. Samtidigt är det mycket ovanligt med teknikstöd för kommunikation, till exempel anpassad telefoni och datorer med internet. En av slutsatserna i Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen – en kartläggning av samtliga Sveriges kommuner är att en majoritet av kommunerna anser att en fortsatt bra utveckling bromsas av problem med ekonomin."

Nu har regeringen i vårproppen önskat bidra till stärkt trygghet för äldre genom ny välfärdsteknik genom 350 miljoner kronor till ny teknik i äldreomsorgen 2018. "Avsikten är att skapa ökad trygghet för de äldre och samtidigt avlasta personalen så de får mer tid med de äldre. Det kan handla om mobila trygghetslarm för äldre, som t.ex. innebär att människor med begynnande demens kan vistas ute men kan larma om de känner otrygghet. Ett annat område kan vara stöd till vårdplanering via videokonferens."

Det känns ju klockrent som Doros hemmaplan, eller? Den relativa styrkan i aktien har varit stark senaste tiden och ett försök till att ta sig loss från flera veckors tight trading kan skönjas. Vi befinner oss dock fortfarande under 200 dags MA och volymerna saknas.

DORO vänder trenden?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar