lördag 8 februari 2020

Köp och behåll som aktiestrategi? Tre saker du måste göra!

Du plockade upp några fynd under den pågående rapportperioden. Din analys säger dig att du nu sitter på några långsiktiga vinnare. Att vara långsiktig och försöka ducka marknadens kortsiktiga svängningar har många gånger visat sig vara en både beprövad och vinnande strategi. Att vara långsiktig är dock inte detsamma som att hänfalla till strutsmentalitet.

Långt in i förra decenniet nämndes alltjämt Ericsson och Telia som folkaktier. Aktier som "folket" troligen plockade upp runt sekelskiftet utifrån ett långsiktigt perspektiv. Kapital som dock troligen tjänat folket bättre på annat håll. Här följer tre enkla regler för den långsiktige för att undvika ett sådant scenario.

"Köp och behåll" betyder inte "Köp & glöm"
Att hålla sig engagerad i din portfölj är ett måste. Att investera på lång sikt betyder inte att du ska strunta i att följa utvecklingen i din portfölj. "Köp & glöm" mantrat är en förenkling av de typiskt långa investeringshorisonterna för ikoner som bland annat Warren Buffett. Även om Buffet har för vana att hålla sina investeringar på lång sikt, följer han med säkerhet vad som händer i var och ett av sina innehav.

Fall inte heller för "Köp vad du vet" mantrat
Skydda dig mot den förenklade strategin att köpa aktier i vad du känner igen. Anhängare av denna 'filosofi' laddar på ett lager aktier från ett gäng företag vars produkter de använder. Men bara för att du handlar på MQ betyder inte det att alla andra gör det (uppenbarligen). Att vara bekant med ett företags produkter är en användbar, men inte nödvändig utgångspunkt för att "känna" aktien som en investeringsmöjlighet.

Beslutet att köpa ett bolags aktier bör följa en grundlig, due diligence-process som ger dig en solid uppskattning av företagets framtidsutsikter, konkurrensläget och det korrekta värdet på dess aktier. I själva verket visar studier att människor har en förkrossande blind plats när det gäller saker som de tror att de känner till. Kärlek är trevligt i ditt personliga liv, men det finns ingen plats för passion och känslor när du utvärderar aktier.

Håll dig till en plan
Undvik att fylla din portfölj på ett slumpmässigt sätt med dina aktier. Bygg alltid din portfölj kring en investeringstanke och var redo att göra justeringar om utsikterna förändras. Vi menar inte att det krävs en noggrann bedömning av BNP-tillväxten under nästa kvartal eller år, men du bör ha en grunduppfattning om ekonomin och marknaden. Om du förväntar dig en kraftig konjunkturnedgång de kommande 12 - 18 månaderna kan ditt val av investeringsalternativ vara annorlunda än för någon som ser fram emot ett positivt scenario. Låt samtidigt inte din marknadssyn överskugga din syn på ett bolag. Bra bolag levererar även i sämre marknader och belönas sedan oftast mest när marknaden vänder. Var också flexibel nog för att anpassa dina positioner. Alla framgångsrika utövare av långsiktiga strategier håller sig väl informerade om vad som händer deras innehav och kan parera om planen inte följs.

Tänk på dessa fallgropar medan du sätter ihop din aktieportfölj för att öka dina odds för framgång.

2 kommentarer: