torsdag 21 juni 2018

Midsommar och de mörka molnen tonar upp sig vid horisonten

Maggan fick idag sänka tillväxtprognosen för den svenska ekonomin. "Regeringen sänker tillväxtprognosen för i år och nästa år till 2,6 respektive 2,1 procent, med hänvisning till minskad världshandel och en väntad inbromsning i bygginvesteringar. Inflationsprognosen höjs till följd av högre energipriser och en svagare krona."

Minns att finansmannen Sven-Olof Johansson, numera främst känd för Fastpartner, redan i vintras förutspådde att de fallande bygginvesteringarna skulle få en stor inverkan på BNP-tillväxten. Ja, än större en dagens revidering. Så ytterligare nedjusteringar bör inte komma som överraskningar.

Ännu är det dock inhemskt som problemen finns. KI skriver att: "Svensk export tar fart ordentligt under hösten och uppgången fortsätter nästa år. Det understödjer styrkan i industrikonjunkturen. Tillsammans med det goda vinstläget stimulerar detta industrins investeringar som liksom i fjol ökar med nästan 5 procent både i år och nästa år. Även i många tjänstebranscher och i den offentliga sektorn växer investeringarna relativt starkt i år."

SKL hade för bara någon månad sedan, en något ljusare prognos. Åtminstone i det kortare perspektivet, samtidigt som man menade att konjunkturtoppen var nära: "Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och vi räknar med att BNP växer med närmare 3 procent i år. Under konjunkturåterhämtningen har det framförallt varit den inhemska efterfrågan som drivit tillväxten. Tillväxten i omvärlden har varit svag. Nu tar den internationella utvecklingen bättre fart vilket gynnar svensk export. Den inhemska efterfrågan förväntas dock försvagas under 2019, då högkonjunkturen når sin topp och BNP växer långsammare. I och med att vi räknar med att antalet arbetade timmar inte ökar alls nästa år sker det en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten."

Börsen, som oftast ligger före prognosmakarna, har ju delvis redan parerat den här utvecklingen. Bygg och handel har ju gått kräftgång en längre tid, medan mer exporterande bolag klarat sig bättre. Det är ju troligt att den här utvecklingen kommer fortsätta framöver.

Framförallt lär en fortsatt svensk börsresa bero på hur stor nytta bolagen kan dra av den internationella konjunkturen. För på andra sidan pölen är det fortfarande klackarna i taket. I ett marknadsbrev går idag att läsa följande:

"There will always be worries that pop-up in the news. But the economy is sizzling right now and nothing seems to be getting in its way. In fact, the latest forecast from the Atlanta Fed's GDP Now forecast estimates Q2 '18 GDP at 4.7%. Wow! The economy is looking great. And that's why the market keeps on going up."

Problemet här är förmodligen istället att när det ser som bäst ut, så brukar krokbenen dyka upp från ingenstans.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Mest läst