söndag 22 maj 2022

Vecka 20. På börsfronten intet nytt? Även Embracer & Volvo Cars

Minimal börsbevakning denna vecka på grund av tjänsteresa. Viktigaste händelsen var annars Evertons vändning mot Palace och det säkrade premier league kontraktet. En mindre lyckad händelse var att chansen till en follow-thru på Nasdaq i princip föll igenom. Istället för att få förnyad kraft avslutade index nedåt och gick till och med under tidigare botten. Inte ett gott tecken. I det perspektivet lever hoppet ännu för OMX, men det är svårt att se att OMX ska dra på egen hand.


Embracer som tillhör Can-delen i vår portfölj rapporterade i veckan. Med alla förvärv tycker vi aktien är svårvärderad i ett historiskt perspektiv, men räknat på försäljning ser vi den fortsatt som köpvärd. Likt några andra tillväxtaktier tycker vi oss trots allt se gröna skott och initialt har aktien gått norrut. Den som klev in på botten har också kunna göra sig en slant.En annan aktie med gryende form är Volvo Cars. Kan det vara så att marknaden ser att tillverkningen ska ta fart efter leveransproblemen? Vi har kvar vår teckningsposition.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar