söndag 24 januari 2016

Starkt köp? Teknikkonsulterna radar upp sig!

Senast gjordes en snabbanalys av Sweco och idag följer jag upp med det lite mindre Rejlers. De ofta anonyma tekniska konsulterna dyker upp alltmer i aktiesnack, vilket nog kan bero på att de förutses kunna dra nytta av underskottet av bostäder och nödvändigheten av nya infrastrukturinvesteringar.

I Privata Affärers julnummer, som jag kom över under ledigheten, återfinns till exempel Rejlers bland de bolag som förväntas öka vinsten mest under 2016.

Rejlers är en nordisk koncern, noterad på small cap, som erbjuder tekniska konsulttjänster inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur.  Verksamheten är indelad i Rejlers Sverige  Rejlers Finland och Rejlers Norge. Rejlers hemmamarknader är Sverige, Finland och Norge  med övriga Norden och Baltikum som tillväxtmarknader

Rejlers beskriver sig vidare som"... en hälsosam teknikkonsult med stark tillväxt. Vi ska ha en tillväxt om cirka 15 procent per år i omsättning och 10 procent i antal medarbetare vilket möjliggör tillväxtmålet 2020 – 3030 - 4040. Att vi år 2020 ska vara minst 3030 medarbetare med en omsättning på minst 4040 miljoner kronor." Tittar vi tillbaka 10 år stämmer 15% försäljningstillväxt ganska bra.

Vi hittar också fem fonder bland de tio största ägarna, varav Lannebo toppar med 11,5%.

VD skriver att: "Målsättningen är att succesivt förbättra rörelsemarginalen till 8 procent över en konjunkturcykel" (senast cirka 5%), samt att "Marknadsutsikterna är goda inom våra tillväxtmarknader energi och infrastruktur. Efterfrågan för våra tjänster som syftar till energieffektivisering och hållbara energilösningar ökar på alla våra marknader. Vi har en bra tillväxt inom elnätsområdet där utvecklingen inom smarta elnät och el-transporter ökar investeringarna. Vi ser stora möjligheter inom telekommarknaden där kunderna efterfrågar fler helhetsåtaganden i Norden. Nya bygginvesteringar för bostäder och lokaler förstärker efterfrågan på vår kompetens. Den finska marknaden är fortsatt svag vilket har lett till en lägre efterfrågan, speciellt för tjänster till verkstadsindustrin."

Jämfört försäljningen varierar vinsten mera, vilket får antas naturligt i branschen. Efter en nedåtgående trend verkar det nu kunna komma att vända uppåt?

 
Om vi applicerar förväntad försäljningstillväxt på 15 procent, antar att Rejlers når marginalmålet om 8%, samt fortsätter dela ut en oförändrad andel landar vi i nedanstående  potentiella värdering när vi låter p/e variera mellan 10-20:
 
 
 
 
Med en dagskurs på 110 kr ser värderingen väldigt attraktiv ut om vi tror att bolaget når sina mål eller bättre. Tittar vi dessutom i kursgrafen nedan ser vi att Rejlers hittils stått emot börsraset och kan signalera en cup-formation ovan 113 kr. Rejlers adderas definitiv till bevakningslistan.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Mest läst