lördag 1 maj 2021

Aktieräven lämnar rapport och spår de framtida utsikterna

Portföljerna

Fyra månader har passerat i nådens år 2021. Vad passar då bättre för en knegare än att summera portföljerna och börsutvecklingen för denna första tertial på just arbetarnas dag. 

Den magiska formel portföljen är upp 22%. Alla innehav är upp utom Orexo och Tethys. Medräknat utdelning är dock även Tethys på plussidan. Eftersom vi även förvarar vår guldreserv och numera även lite silver i den här väskan, vilka backat 2021, så har de magiska innehaven gjort än bättre ifrån sig, och drygt halvvägs presterat sitt bästa år. MF (följs på Shareville som Silverräven) byter innehav årligen och vi brukar byta innehaven efter sommaren.


Näst bäst har utdelningsportföljen utvecklats med 17,7%. Störst procentuellt bidrag har vi fått från Kindred och Kinnevik. Millicom har fortsatt svårt att lyfta och håller också inne med utdelningen. Det närmaste året får utvisa om denna är något att hålla fast vid?

Tillväxtportföljen stannar på 14%, vilket ju å andra sidan inte är långt från vårt genomsnittligt långsiktiga mål om 15% årligen. Har finns förstås Evolution på plussidan, medan Storytel dragit ner årets resultat, vilket kanske kan ursäktas eftersom aktien ligger rejält plus sedan köp.

Marknaden

Att tillväxt gått relativt sämre än övriga är kanske inte konstigt sett till den sektorförskjutning som påbörjades förra hösten. Vissa tillväxtbolag kan också behöva en avkylningsperiod efter kortsiktigt rejält höga värderingar. Även om inte alla kan matcha Hemnets p/e på 250.

Samtidigt har vår strategi från förra avstämningen, att växla upp mot värde, betalat sig. Exempelvis Enbridge och Boliden. Dessa var också spel på råvaror. Nyligen kunde vi läsa att koppar betalas på ett 10 års högsta.


Var vi ska från nu finns det givetvis många teorier och spekulationer kring. Data pekar på att vi går mot en återhämtning och ökningen av vaccinationer ger fortsatt hopp. För USA var tillväxten 6,4% i Q1. Eklund beskriver i Privata affärer detta som att vi närmar oss ett "kosläpp". Flera analytiker menar också att prognoser om den kommande utvecklingen är i underkant både gällande USA och här hemma i Sverige. Nu tar ju börsen ut saker och ting i förväg, så frågan är hur mycket av återhämtningen som är inprisad? Det är förmodligen skiftande och vi tror stock-pickning blir viktigare när vi rör oss in i andra halvåret. Ge gärna exempel på vilka aktier du tror kommer leda återhämtningen från nu och framåt. 

Ett positivt (börs)scenario enligt exempelvis Zachs medför att: "The Fed continues to reiterate that its monetary policy stance remains favorable and supportive of the market. What this means is that it will continue to keep interest rates and overall financial conditions supportive of stocks for the foreseeable future."

Nu hörs samtidigt tal om ökad inflation. Visst ökningen av penningmängden har drivit tillgångspriser, men det behöver inte betyda allmän inflation. Samtidigt behövs ju detta för att motverka det annars förekommande tillståndet av deflation (hög individuell, företag och statlig skuldsättning). Problemet är förstås att hitta rätt balans. En annan utmaning är ju vidare att tillgångsinflationen ökar inkomstklyftorna. Svensk arbetslöshet är 10% vilket inte ens en snabb återhämtning direkt skakar av sig.  

Zachs igen: "The open-ended Fed commitment and expansive fiscal measures are the reason why the market's recent inflation worries have a lot more traction than before. It is far from clear at this stage how the inflation picture will unfold in the coming quarters, but it nevertheless remains a notable risk to the outlook". Med inflation följer normalt en ökad lång ränta (om inte riksbanker vidtar åtgärder för att hålla även den långa räntan nere), vilket förstås inte är börsvänligt. Här är den amerikanska tioåringen av intresse. 


Vår utsikt för resten av året förblir dock positiv och vi tror orosmolnen blir en senare fråga. För våra långa portföljer vill vi fortsatt diversifiera och vi tror eventuella dippar kan nyttjas för köp av tillväxtbolag.

Teman vi fortsatt jobbar med är trender kring digitalisering, miljö och hälsa. Gärna molnbaserat med skalbarhet, eHälsa, men även annan vård, samt klimatsmarta produkter för en bättre framtid. För att balansera mot en annan räntemiljö tittar vi också åt råvaror, inklusive guld och silver, samt banker eller liknande som skulle gynnas av stigande räntor.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Mest läst