fredag 22 juli 2016

Betsson, Nordax, Probi, Raysearsch & Paradox

Kort om portföljbolag som rapporterat eller kommer med rapport.

Betsson
VD hoppas vinstvarningen var ett historiskt bottennapp. Vet inte om jag efter rapporten blev så mycket klokare på problemen under kvartalet. Åtgärder pågår dock:

"... De har vidtagit flera åtgärder under de senaste månaderna i syfte att öka tillväxten och därmed lönsamheten. Sportbokens erbjudande och funktionalitet har förbättrats väsentligt, nya spännande produkter har lanserats och vårt kasino har uppgraderats. Dessa åtgärder kommer att ge effekt under kommande kvartal och vi har redan i slutet av det andra kvartalet sett en stark ökning av antalet aktiva kunder. Det tredje kvartalet har inletts med dagliga intäkter väsentligt högre än genomsnittet under det andra kvartalet.”

Fundamentalt ser aktien billig ut, även om det är svårt att veta hur olika nyckeltal bör prognostiseras. Vi hänger därför med lite till.

Nordax
Marknaden verkar inte tro på att Nordax kan få tillväxt på sina personlån. Resultatet visar dock något annat. Får se om aktien kan hänga på när bankskepsisen lagt sig. Robur & Carnegie kvarstår som större ägare.
  • Låneportföljen ökade med 14,8% i oförändrade valutor 
  • Räntenettomarginalen ökade till 9,2% (8,6%) 
  • Totala rörelseintäkter uppgick till 290 MSEK (216). Justerade totala rörelseintäkter uppgick till 272 MSEK (227).

Probi
En av börsens lysande stjärnor, med tillväxt som vi gillar och som alltfler fått upp ögonen för.

"Samtidigt som stor kraft har lagts på arbetet med förvärvet är det förstås mycket tillfredsställande att vi under kvartalet har lyckats bibehålla den goda organiska försäljningstillväxten i Probi samtidigt som vi expanderat vår rörelsemarginal. Första halvårets nettoomsättning var 160,3 MSEK och motsvarar en ökning på 25 % jämfört med samma period föregående år. Rörelsemarginalen för första halvåret ökade jämfört med samma period föregående år och var 34,9 % (33,6 %) för. Exklusive förvärvskostnader på 7,5 MSEK var rörelsemarginalen 39,6 %. "

Raysearch
Rapport först sent i augusti. Men vi kan notera att man nu brutit upp från sin sidledsformation!


Paradox
Har också trendat sidledes i snart tre veckor. Ett utbrott från en sådan tajt trading under volym kan ses som ett köpläge? Även här rapport sent i augusti.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar