fredag 18 november 2016

Marknadsläget inför julruschen - Bull or Bear?

So, the key message to investors now is: remain patient and make decisions only on known quantities, not assumptions. As we wait for policy proposals to be proposed, negotiated, and implemented, the action to take in the meantime is to focus on economic fundamentals, which remain sturdy.

Ovanstående är ett citat från ett av många marknadsbrev, som jag gärna skrivit själv.

Det har dock inte varit lätt ha utgå ifrån ekonomsikt fokus under senare tid. Dels har det inte alls varit säkert att bra rapporter blivit belönade efter Q3. Dels har vi fått se en sektorrotation i kölvattnet av Trump, vilken gynnat bland annat bank och råvarubolag, medan bygg- och fastighet generellt fallit kraftigt. I USA har vi samtidigt sett FANG backa, medan Russel gått starkt. Till bilden ska förstås också adderas de stigande långräntorna och från svenskt perspektiv dyrare dollar. Det händer alltså mycket nu.

US 10 year

Om vi går bortom domedagsprofeterna, verkar många marknadsbedömmare teckna en bild av att intjäningen överlag är god. Andra menar att de snarare är bräckliga. Till exempel att statistiken över minskad arbetslöshet i USA är falsk, eftersom stora grupper (Trump-anhängare?) givit upp jobbsökandet och därför faller ur statistiken, vilken i realiteten borde indikera 20 procents arbetslöshet. Men att det samtidigt kanske (ännu) inte har någon betydelse.

Ett problem för oss CANSLIM investerare utgörs också av den nu långa uppgången. Vi är inne på åtta år av underliggande bullmarknad. Det gör att vi i många aktier får utgå ifrån sena baser. Sena baser är detsamma som osäkrare baser eller med större risk att tolkas felaktigt.

Det finns dock skäl att fortsätta försöka rida vidare på en uppåtgående trend (till motsatsen bevisas). Exempelvis för att:

  • FED kan inte sluta stödja marknaden, eftersom det är det enda som bidra till att vi får en till synes hälsosam ekonomi. Visst kan FED börja höja räntan i december utifrån prestige. Yellens senaste tolkas också av många som att höjningen är i hamn. Men att på så sätt stärka dollarn än mer lär knappast gynna amerikanska bolag, när resten av världens central banker går i motsatt riktning; "the devalue or die era". Med Ingves som dess inofficiella ledare.
  • Skäl två är att det finns enorma summor pengar som står utanför markanden. $50 trillion? Detta bör utgöra ett starkt golv för marknaden.
  • Vidare kraschar marknaden sällan innan amatörerna fullt ut köpt in sig i markanden. Och folk i allmänhet är ännu skeptiska och avvaktande.

Till portföljen
Idag kom så Raysearch med Q3:an, vilken initialt mottogs positivt efter att man bland annat redovisat ett dubblat resultat. Efter lunch ändrades dock bedömningen och när dagen var över återfanns aktien i stället på förlorarlistan. Ännu ett exempel på en stissig marknad. Förhoppningsvis blir det lite tid i helgen att granska rapporten.

Raysearch
Glöm nu inte: Remain patient and make decisions only on known quantities, not assumptions. Ja, lättare sagt ...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Mest läst