söndag 8 januari 2017

I väntan på Trump - Ingångsvärden inför 2017

Vi försöker ju oss inte på att förutspå hur marknaden kommer att gå, utan nöjer oss med att identifiera trenden och agera därefter. Det hindrar ju inte att vi noterar var vi för närvarande befinner oss, så att vi senare kan notera åt vilket håll och vart vi rört oss. Här följer därför några ingångsvärden för 2017.

Sedan vi kort efter den 9 november kunde notera en follow-thru och tillika ny köpsignal har OMX30, likt många andra index avancerat uppåt. Samtidigt har vi kunnat räkna in få distributionsdagar under den uppgången. Jag får det till två. Det säger oss att marknaden i stort ännu inte är redo att sälja och det bör finnas mer att hämta på uppsidan.

OMX30

Vi kan också finna att den amerikanska tioåringen rusat uppåt, från 1,8% till cirka 2,5%. Vilket kan tolkas som att fler nu överger sidlinjen, dvs obligationer, för aktier.

USD10Y

OPEC kom så till slut till en överenskommelse. Den första på åtta år, vilken medfört att oljepriset etablerat sig ovan $50. Stabilitet i oljepriset är i detta läge knappast en nackdel.

Brent Crude Spot
 
Sammantaget ser det alltså rätt bra ut inför den period på året som normalt är börsen starkaste. Dessutom är det nu inte många dagar tills Trump tar över i Vita huset och kan börja leverera på sina vallöften, varav en sänkning av bolagsskatten kanske är det främsta börsbränslet?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar